12trip.vn

Hiệp Hòa 3 cụm công nghiệp đã và đang được lấp đầy đơn vị sản xuất

Kinh tế

Theo quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp của tỉnh Bắc Giang, trên địa bàn huyện Hiệp Hòa quy hoạch 6 cụm công nghiệp.

Cụm CN Đức Thắng đã được lấp đầy

Đến nay, có 3 cụm công nghiệp đã và đang được lấp đầy đơn vị sản xuất. Cụ thể, Cụm công nghiệp Đức Thắng (xã Đức Thắng), diện tích 7ha, ngành nghề chủ yếu là may mặc, cơ khí, rượu bia, kinh doanh xăng dầu, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Cụm công nghiệp đã có 4 doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận đầu tưtạo việc làm cho hơn 2.200 lao động; Cụm công nghiệp Đoan Bái (xã Đoan Bái), diện tích 42,82 ha, ngành nghề chủ yếu là may mặc, tỷ lệ lấp đầy đạt 93,2%, tạo việc làm cho hơn 7.200 lao động. Cụm công nghiệp có 5 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, 1 dự án đã hoạt động, 3 dự án đã và đang GPMB; Cụm công nghiệp Hợp Thịnh (xã Hợp Thịnh), diện tích 72,91ha, ngành nghề chính sản xuất vật liệu xây dựng, phụ kiện điện tử, tỷ lệ lấp đầy đạt 66,7%. Cụm công nghiệp Hợp Thịnh hiện có 10 doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, trong đó 6 doanh nghiệp đã hoạt động, 4 dự án đang chuẩn bị đầu tư xây dựng, tạo việc làm cho gần 1 nghìn lao động địa phương.

Thông báo công khai quy hoạch Cụm CN Hà Thịnh đến người dân

Hiện tại, huyện Hiệp Hòa đang triển khai thực hiện 3 cụm công nghiệp trong quy hoạch. Trong đó, Cụm công nghiệp Hà Thịnh diện tích 69ha, đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, ngành nghề chính là dệt may; hai cụm công nghiệp: Thanh Vân, Việt Nhật, diện tích 50ha/cụm công nghiệp, hiện đang lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Sơn Dương tư hiephoa.bacgiang.gov.vn