Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh kiểm tra tình hình KT-XH tại huyện Hiệp Hòa

Kinh tế

Ngày 12-3, đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình thực tế một số vấn đề trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Cùng đi có đại diện Ban Kinh tế- Ngân sách, Văn phòng HĐND tỉnh. Tiếp đoàn có các đồng chí Thường trực Huyện ủy: Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy; Vũ Chí Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí là lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện và các cơ quan: Nông nghiệp, Nội vụ, Giáo dục, Y tế, Tài nguyên- Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và cụm công nghiệp, Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh báo báo các nội dung kiểm tra

Năm 2017, toàn huyện thực hiện 90 công trình cứng hóa đường giao thông nông thôn (GTNT) với chiều dài gần 67 km. Thực hiện Kết luận 43 của BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, nhân dân toàn huyện tích cực vào cuộc, đạt được kết quả nổi bật. Tuy vậy, việc cứng hóa đường giao thông chưa tạo được phong trào mạnh mẽ; ở một số xã người dân còn tâm lý trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước, không tích cực đóng góp kinh phí. Chưa xử lý triệt để tình trạng rác thải tại khu vực đê thuộc xã Mai Đình và các tuyến kênh mương; hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trong khu dân cư hầu hết chưa được đầu tư xây dựng...

Về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), năm 2017, toàn huyện đã thực hiện thành công 8 mô hình. Năm 2018, đã hoàn thiện mặt bằng, xây dựng thêm 4 mô hình nhà màng sản xuất rau an toàn, quy mô hơn 2 nghìn m2/nhà. Dù vậy, do ruộng đất manh mún, số hộ tham gia mô hình nhiều nên khó khăn trong chỉ đạo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và đưa cơ giới vào sản xuất; các tổ, nhóm liên kết sản xuất chưa chặt chẽ. Hiện, huyện có 6 cụm công nghiệp nhưng chỉ 3 cụm có tỷ lệ lấp đầy từ 66% trở lên, còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng, việc thu hút đầu tư còn hạn chế. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được kiểm soát nhưng chưa chuyển biến rõ rệt. Việc sáp nhập các trường học trên cùng địa bàn cấp xã đang phát sinh nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất, sắp xếp đội ngũ quản lý…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện và một số đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng kiểm định chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà máy sản xuất xi măng; có thêm cơ chế hỗ trợ phát triển các mô hình NNCNC, nhất là khâu xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, nâng chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường. Tỉnh sớm có kế hoạch chi tiết về việc thu gom, xử lý rác thải để huyện xây dựng quy hoạch phù hợp. Nghiên cứu kỹ để đưa ra quyết sách phù hợp trong sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách, hệ thống y tế, giáo dục ở cơ sở để tránh lãng phí nguồn lực.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Hạnh đề nghị huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan để nắm bắt tình hình cụ thể ở cơ sở trong cứng hóa đường GTNT; có phương án huy động các nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Bám sát quy hoạch để xây dựng các mô hình sản xuất NNCNC, trong đó tập trung tổ chức sản xuất hiệu quả, chú trọng chuyển đổi đất, sản xuất theo chuỗi, chế biến, bảo quản sản phẩm để tiêu thụ thuận lợi hơn. Nghiên cứu để có tư duy dài hơi trong quy hoạch cụm công nghiệp, làng nghề; quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng của rác, nước thải tới sức khỏe người dân. Dự báo, đánh giá đúng tình hình nhằm kiểm soát việc phát sinh tội phạm liên quan đến vấn đề xã hội như hoạt động băng nhóm, sử dụng ma túy tổng hợp. Với các vấn đề thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, chính sách của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, đồng chí Bùi Văn Hạnh mong muốn cấp ủy, chính quyền cùng vào cuộc, bám sát chỉ đạo cấp trên, nghiên cứu để đề xuất phương án bố trí, sắp xếp bộ máy phù hợp và có hướng giải quyết các vấn đề phát sinh sau đó.

Cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra thực tế tại xã Đoan Bái. Theo chương trình, ngày 13-3, đồng chí Bùi Văn Hạnh tiếp tục kiểm tra tình hình thực tế tại một số xã và làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Hiệp Hòa.

Phương Hieep17 tư hiephoa.bacgiang.gov.vn