12trip.vn

Hiệp Hòa phấn đấu trồng mới 100 nghìn cây phân tán và gần 30 km đường hoa

Kinh tế

Hưởng ứng Tết trồng cây, năm 2017 huyện Hiệp Hòa đã trồng mới được hơn 200 nghìn cây phân tán; cải tạo, trồng mới gần 100 ha cây ăn quả, nâng diện tích cây ăn quả của huyện lên gần 2,1 nghìn ha, góp phần phát triển kinh tế, cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai, hạn chế biến đổi khí hậu.

Phát huy kết quả đạt được, cùng với việc chăm sóc, bảo vệ cây đã trồng, năm 2018 toàn huyện phấn đấu trồng mới 100 nghìn cây phân tán; 100% thôn, khu phố trồng các tuyến đường hoa, phấn đấu trồng mới gần 30km đường hoa.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải và lãnh đạo huyện Hiệp Hòa tham gia trồng cây tại xã Hùng Sơn

Theo đó, huyện dự kiến phát động Tết trồng cây vào ngày 26/2/2018; kêu gọi các cơ quan, đơn vị và mỗi người dân tích cực tham gia trồng mới nhiều cây xanh, bảo vệ và chăm sóc cây xanh, tập trung ở những khu vực công sở, trường học, dọc tuyến đường liên xã, đường thôn xóm, đất công đã quy hoạch trồng cây..., góp phần thiết thực bảo vệ môi trường sinh thái, phủ xanh đất trống, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Nguyễn Phương từ hiephoa.bacgiang.gov.vn