12trip.vn

Mới nhất

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) trên địa bàn tỉnh năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh hỗ trợ tổng số 26 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC với tổng diện tích nhà lưới, nhà màng là 67.287 m2 với các loại cây trồng gồm: rau, hoa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái thăm mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hiệp Hòa

Trong đó, huyện Hiệp Hòa 3 mô hình, gồm HTX nông nghiệp hữu cơ Quang Minh (thôn Hương Thịnh, xã Quang Minh), diện tích 3 nghìn m2, được hỗ trợ 400 triệu đồng; HTX nông nghiệp sạch Văn Minh (thôn Giữa, xã Đoan Bái), diện tích hơn 2,1 nghìn m2, được hỗ trợ 300 triệu đồng; hộ gia đình ông Đỗ Văn Công (thôn Sơn Quả, xã Lương Phong), diện tích hơn 2 nghìn m2, được hỗ trợ 300 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ thực hiện theo Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Tổng kinh phí các mô hình của huyện Hiệp Hòa được hỗ trợ là 1 tỷ đồng.

UBND các huyện Hiệp Hòa chủ động, tích cực triển khai, hướng dẫn các chủ mô hình xây dựng công nghệ nhà lưới, nhà màng, tưới tiết kiệm nước với việc lựa chọn nguồn giống cây trồng có năng suất, chất lượng và giá trị cao; Áp dụng các quy trình canh tác, quản lý phù hợp; bảo quản, đóng gói sản phẩm sau thu hoạch bằng công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu thị trường. UBND huyện cũng có cơ chế hỗ trợ cho các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn.

Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giá trị sản xuất và hiệu quả sử dụng đất; đồng thời góp phần tăng sức cạnh tranh sản phẩm nông sản trên thị trường, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người dân, đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững.

Phương Nhung từ hiephoa.bacgiang.gov.vn

 

Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện triển khai một số giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, HTX năm 2018 đến các thành viên BCĐ, các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn.

Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Phát triển KTTT huyện thăm HTX Đồng Tâm 3

Lãnh đạo huyện thăm mô hình liên kết, hợp tác sản xuất hoa trong nhà lưới tại Lương Phong

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt các giải pháp, tích cực vận động và hỗ trợ kinh tế hợp tác, HTX phát triển nhanh, bền vững, với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, mô hình hợp tác có hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực kinh tế- xã hội của địa phương, trọng tâm là khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mỗi xã, thị trấn phấn đấu đạt được các chỉ tiêu năm 2018 thành lập mới 1 đến 2 HTX, liên hiệp HTX trở lên; toàn huyện xây dựng ít nhất 2 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững bằng nguồn lực của tỉnh, huyện; số lượng thành viên của HTX tăng từ 10% trở lên so với năm 2017, ít nhất 50% số HTX hoạt động có hiệu quả. Đổi mới phương thức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, HTX, lợi ích của HTX mang lại cho các thành viên, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng nhận thức và hành động của người dân và các cấp, các ngành về phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội chợ, kết hợp với tuyên truyền về kinh tế hợp tác, HTX; đẩy mạnh tuyên truyền phát triển HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị; tổ chức các lớp tập huấn , học tập về chủ tưởng, chính sách phát triển kinh tế hợp tác, HTX cho trưởng thôn, lãnh đạo cấp xã, tổ chưucs chính trị xã hôi. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, ban hành chính sách hỗ trợ HTX, nhất là HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị trên cơ sở nguồn lực tài chính của địa phương.

Phương Nhung tư hiephoa.bacgiang.gov.vn

Thực hiện Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND ngày 13-7-2017 của HĐND tỉnh, năm 2017  huyện Hiệp Hòa thực hiện 90 công trình với chiều dài gần 67 km đường giao thông nông thôn, với hơn 16,6 nghìn tấn xi măng được hỗ trợ. Ngoài ra, doanh nghiệp hỗ trợ hơn 1,4 tỷ đồng; người dân đối ứng, đóng góp tiền của, hiến đất tổng giá trị hơn 39 tỷ đồng. 

Đường giao thông nông thôn ở xã Quang Minh được cứng hóa

Những địa phương hưởng ứng tích cực phong trào cứng hóa đường giao thông nông thôn là Đông Lỗ, Lương Phong, Đức Thắng, Hoàng Vân, Đoan Bái, Quang Minh, Bắc Lý, Mai Trung, Hương Lâm... Có được kết quả trên do cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất, góp kinh phí làm đường. Cùng đó UBND huyện trích kinh phí hỗ trợ các địa phương kinh phí vận chuyển xi măng đến tận công trình.

Năm 2018, huyện Hiệp Hòa phấn đấu cứng hóa được gần 94 km đường giao thông nông thôn, với khối lượng xi măng cần hỗ trợ là hơn 25,4 nghìn tấn. Trong đó, triển khai làm hơn 72km đường trục thôn; 11km đường liên thôn và hơn 10km đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn.

Nguyễn Phương từ hiephoa.bacgiang.gov.vn