Mới nhất

 

ThƯ NGỎ

Về việc nộp lệ phí môn bài năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức.

Kính gửi: - Các Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện;
- Các Tổ chức, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện.
Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Thông tư số 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài;
Chi cục Thuế huyện Hiệp Hoà hướng dẫn một số nội dung về lệ phí môn bài năm 2020 đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện như sau:
1. Mức thu lệ phí môn bài: Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được quy định như sau:
a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;
b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;
c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.
Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hướng dẫn tại khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
Tổ chức nêu tại điểm a, b khoản này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.
Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
2. Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2020: Chi cục Thuế huyện Hiệp Hoà đề nghị các đơn vị (như kính gửi) hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài năm 2020 chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm 2020.
3. Hình thức nộp lệ phí : Nộp điện tử.
4. Chương, tiểu mục nộp phí và lệ phí:
4.1 Chương:
- Công ty TNHH, Công ty Cổ phần: Nộp vào chương 754, 755 (theo mã chương được cấp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp).
- Doanh nghiệp Tư nhân: Nộp vào chương 755.
- Hợp tác xã: Nộp vào chương 756.
- Khối đơn vị sự nghiệp: Thực hiện nộp theo mã chương được cấp cho từng đơn vị hạch toán tại Kho bạc Nhà nước.
4.2 Tiểu mục:
- Tiểu mục 2862: Áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức nộp lệ phí môn bài mức 3.000.000 (ba triệu) đồng.
- Tiểu mục 2863: Áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức nộp lệ phí môn bài mức 2.000.000 (hai triệu) đồng.
Tiểu mục 2864: Áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 (một triệu) đồng.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Chi cục Thuế huyện Hiệp Hoà (Đội Kiểm tra thuế) - địa chỉ: Trung Đồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang - số điện thoại: (0204)3.873.372 hoặc 0356.009.571 để được hướng dẫn, giải đáp.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản và ngoài trời

CHI CỤC THUẾ HUYỆN HIỆP HÒA

Khai thác tài nguyên khoáng sản, nhất là tài nguyên cát sỏi có nguy cơ gây sạt lở bờ song, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân và an toàn đê điều. Đây cũng là vấn đề được nhiều người dân quan tâm, phản ánh. Thời điểm này tại huyện Hiệp Hòa, UBND huyện đã tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật về tài nguyên khoáng sản đối với các doanh nghiệp, qua đó nhằm thiết chặt quản lý, giảm thiểu vi phạm, giải quyết những bức xúc của người dân.

Đầu tháng 9, địa phận bãi soi Sạ, xã Hòa Sơn bị sạt lở lớn, dù nguyên nhân đã được xác định rõ là do thời tiết mưa lớn, nước dồn về nhanh. Tuy nhiên theo đơn vị được cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản ở khu vực này cho biết thì vẫn có thể hạn chế được tình trạng sạt lở bãi soi, hạn chế bức xúc của người dân. Bà Nguyễn Thị Vân, Giám đốc Công ty TNHH phát triển và xây dựng Long Dương: doanh nghiệp mong UBND tỉnh, các cấp, các ngành tạo điều kiện cho công ty mở được cống trong mỏ cát ra ngoài sông, được điều tiết bằng van, sẽ điều tiết được nước ra vào, do đó sẽ không gây sạt lở bờ sông và sạt lở đất của nhân dân xung quanh.

Tại địa phân bãi soi thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, Công ty TNHH MTV Chiến Yến được cấp phép khai thác cát sỏi đợt 2 là 3,5ha. Đến nay mọi điều kiện thủ tục để được khai thác đã được doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định. Đặc biệt để giảm thiểu bức xúc của người dân liên quan đến vấn đề khai thác gây sạt lở bờ sông, doanh nghiệp này cũng đề ra giải pháp khai thác đảm bảo an toàn. Ông Hoàng Trọng Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Chiến Yến cho biết: Công ty chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng kế hoạch khai thác, đảm bảo hạn chế tối đa việc sạt lở bờ sông và đất của người dân. Đặc biệt, Công ty đã tính toán đến tọa độ, vị trí được cấp phép, để từ đó có kế hoạch hạ cốt nền để đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất việc sạt lở đất ra ngoài khu vực được cấp phép.

Huyện Hiệp Hòa có 11 đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt cấp phép khai thác cát sỏi, trong đó có 3 đơn vị đang thực hiện việc khai thác. Với số lượng đơn vị được cấp phép nhiều, hơn nữa đây là vấn đề phức tạp, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân nếu không được quản lý chặt. Do đó UBND huyện Hiệp Hòa đã tập trung siết chặt quản lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hạn chế bức xúc của người dân. Ông Nguyễn Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cho biết: UBND huyện đã thành lập Tổ phản ứng nhanh, giao cho lực lượng công an làm nòng cốt và cán bộ Phòng Tài nguyên- Môi trường cũng như lực lượng cán bộ ở các xã thường xuyên kiểm tra, xử lý việc khai thác tài nguyên khoáng sản, nhất là tài nguyên cát sỏi ở lòng sông. Chúng tôi kiểm tra và nắm chắc việc khai thác của các doanh nghiệp có đúng chỉ giới, mốc giới, độ sâu để đảm bảo khai thác đúng theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp khai thác trái phép, chúng tôi kiểm tra và xử lý dứt điểm, để không có tình trạng khai thác trái phép theo quy định của pháp luật.

Luật Khai thác khoáng sản đã quy định rõ quá trình tham gia khai thác khoáng sản. Tuy nhiên để các doanh nghiệp khai thác thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, chính quyền các cấp cần tăng cường việc siết chặt quản lý, qua đó sẽ không chỉ đảm bảo hạn chế tình trạng khai thác vắt kiệt nguồn tài nguyên, tránh vi phạm mà còn giảm bức xúc của người dân sống quanh đê.

Phương Nhung hiephoabacgiang.gov.vn

Nhiều năm nay, tại một số xã trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tình trạng người dân bỏ hoang đất sản xuất nông nghiệp trong vụ đông diễn ra khá phổ biến. Mặc dù sản xuất vụ đông cho thu nhập cao hơn rất nhiều so với cấy lúa nhưng người dân lại không mấy mặn mà. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đang nỗ lực tập trung các giải pháp để khắc phục.

Cánh đồng xóm 4 thôn Tam Đồng xã Đoan Bái có diện tích trên 10 ha. Nhiều năm nay chỉ sản xuất 2 vụ lúa vào vụ đông thì bỏ hoang khoảng 30 đến 40% diện tích. Tuy nhiên năm nay một số hộ dân đã mạnh dạn mượn ruộng đầu tư trồng khoai tây và ngô ngọt.  Chị Mẫn Thị Xuân- Thôn Tam Đồng xã Đoan Bái cho biết: Gia đình chị có hơn 5 sào ruộng. Mấy năm trước trồng cây vụ đông không hiệu quả do sâu bệnh, đầu ra bấp bênh nhưng nay được tập huấn kỹ thuật lại học hỏi được các hộ dân xung quanh vùng tôi đã mượn thêm ruộng để trồng ngô ngọt. Vụ đông này gia đình đã thu được 1 lứa ngô  ngọt, thấy thị trường tiêu thụ tốt nên sẽ tiếp tục trồng lứa tiếp theo.

Mỗi sào Ngô ngọt cho gia đình chị Mẫn Thị Xuân thu lãi khoảng 1,6 triệu đồng

Còn tại xã Lương Phong nơi mà nhiều hộ dân đã không mặn mà với sản xuất cây vụ đông thì chính quyền xã đã có giải pháp để khuyến khích người dân đầu tư phát triển sản xuất. Anh Nguyễn Văn Giáp- Ban khuyến nông xã Lương Phong cho biết: Xuất phát từ việc nhiều hộ dân không thực hiện trồng cây màu vụ đông dẫn đến việc hoang hóa đất, Ban khuyến nông xã Lương Phong đã tham mưu UBND xã xây dựng nhưng mô hình phát triển cây màu vụ đông như khoai tây chế biến, khoai lang, ngô ngọt…với chất lượng giống tốt, tìm kiếm thị trường tiêu thụ để tạo động lực cho người dân phát triển sản xuất.

Cánh đồng hơn 4 mẫu khoang lang tại thôn Chớp xã Lương Phong

Năm 2019 toàn huyện Hiệp Hòa trồng hơn 3400 ha cây màu vụ đông, đạt kế hoạch tỉnh giao. Thực tế sản xuất vụ đông từ những năm trước cho thấy hiệu quả kinh tế thường cao hơn cấy lúa từ 2 đến 3 lần. Thế nhưng do nhiều nguyên nhân mà một số hộ dân thờ ơ với cây trồng vụ đông. Vì vậy mỗi năm có khoảng 800 ha đất bỏ hoang trong vụ đông. Để khắc phục tình trạng này, theo Ông Hoàng Tiến Hùng- Trưởng Phòng NN và Phát triển Nông thôn huyện Hiệp Hòa cho biết: Ngay từ đầu vụ đông Phòng NN đã tích cực thực hiện các giải pháp, trong đó tập trung quy hoạch sản xuất cây trồng vụ đông bảo đảm tập trung, cùng với đó đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Phát triển các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của địa phương gắn với chương trình OCOP; tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia ký hợp đồng sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người dân. Trước mắt, huyện tập trung tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các giống cây trồng năng suất, chất lượng cao, thời gian sinh trưởng ngắn để gieo trồng vụ đông, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp.

Cánh đồng Khoai tây chế biến tại xã Đoan Bái

Việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn với đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, kết hợp bao tiêu sản phẩm cho người dân của ngành nông nghiệp huyện Hiệp Hòa đã và đang là hướng đi phù hợp. Đến nay cơ bản không còn đất bỏ hoang theo kế hoạch đã đăng ký. Người dân đã mạnh dạn mượn đất đầu tư thành vùng tập trung trồng khoai tây chế biến, ngô ngọt, ngô bao tử, dưa chuột, khoang lang chất lượng…qua đây vừa phủ rộng diện tích cây vụ đông vừa nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân từ cây trồng vụ đông.

Khánh Hòa- Hiephoa.gov