Trang chủ Tin TứcKinh tế Kinh nghiệm đảm bảo an ninh trật tự trong giải quyết xử lý vi phạm đất đai và cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn huyện Hiệp Hòa

Kinh nghiệm đảm bảo an ninh trật tự trong giải quyết xử lý vi phạm đất đai và cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn huyện Hiệp Hòa

Đăng bởi BT V2

Công tác cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết xử lý vi phạm đất đai là vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Đặc biệt trong những năm gần đây, tình hình kinh tế – xã hội của huyện Hiệp Hoà có bước phát triển nhanh và toàn diện, dẫn đến quá trình phát triển “nóng” về đô thị, giá trị của đất đai ngày càng tăng cao. Từ đó, phát sinh nhiều vấn đề về quản lý đất đai trên địa bàn, nhất là tình trạng vi phạm đất đai. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) một số dự án cũng gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT) khi cơ quan chức năng tiến hành xử lý vi phạm đất đai và cưỡng chế thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội.

Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, huyện Hiệp Hòa luôn tập trung xác định GPMB là khâu then chốt, là cơ sở mang tính quyết định, trong việc thu hút các nhà đầu tư, công tác thu hồi đất GPMB phải đi trước một bước, giải phóng mặt bằng nhanh sẽ tranh thủ được thời cơ để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tạo bước phát triển đột phá về phát triển công nghiệp, dịch vụ. Bên cạnh đó, làm tốt các bước trong công tác bồi thường – GPMB là góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất, giảm thiểu tình trạng tranh chấp, bất đồng, khiếu nại, tố cáo trong Nhân dân.

Cưỡng chế thu hồi đất, tháo dỡ công trình vi phạm đất đai là bước cuối cùng khi chính quyền Nhà nước phải thực hiện nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Các cơ quan chức năng và cá nhân vi phạm đều không mong muốn. Bởi quá trình thực hiện thường kéo theo nhiều vấn đề phức tạp, thiệt hại, lãng phí về nhân lực và tiền bạc, tài sản.

Thời gian qua, nhất là từ cuối năm 2021, đầu năm 2022, thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai và Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19 và Nghị quyết của Huyện ủy về chương trình phát triển kinh tế – xã hội, Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt việc xử lý vi phạm đất đai cũng như thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội. Trong bối cảnh đó, công tác đảm bảo ANTT trong thực hiện chủ trương đó của huyện trở thành một nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an huyện.

Quá trình triển khai công tác đảm bảo ANTT trong giải quyết xử lý vi phạm đất đai, cưỡng chế thu hồi đất luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện Hiệp Hoà; Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Công an huyện Hiệp Hoà luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, huy động tối đa lực lượng tham gia đảm bảo ANTT. Công an huyện Hiệp Hoà đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện trong công tác đảm bảo ANTT; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang để tiến hành nắm tình hình, tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, hạn chế nguy cơ mất ANTT tại cơ sở.

Để đảm bảo an ninh, an toàn giải quyết xử lý vi phạm đất đai, cưỡng chế GPMB, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế, pháp lý cho người dân vi phạm và người dân có đất bị thu hồi, Công an huyện xác định công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân là “chìa khóa” tháo gỡ “nút thắt” tạo sự đồng thuận, hạn chế nguy cơ mất ANTT khi cơ quan nhà nước thực thi pháp luật. Trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an huyện đã vận dụng bài bản, linh hoạt, đồng bộ những biện pháp nghiệp vụ, để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong giải quyết xử lý vi phạm đất đai, cưỡng chế thu hồi đất các dự án khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, dân cư, tiêu biểu như: Khu Công nghiệp Hoà Phú; Cụm Công nghiệp Việt Nhật; Cụm Công nghiệp Hà Thịnh; xử lý vi phạm đất đai tại các xã, thị trấn… Đặc biệt, trong Quý I/2022, Công an huyện đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, đã có 5/7 dự án trước thời điểm cưỡng chế các hộ dân nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng, không phải huy động lực lượng cưỡng chế; đảm bảo ANTT thành công 02 cuộc cưỡng chế (Dự án KCN Hoà Phú và điểm dân cư Ngọ Xá, Châu Minh). Tuyên truyền, vận động 30/35 hộ vi phạm đất đai tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, đảm bảo ANTT, tuyệt đối an toàn 05 cuộc cưỡng chế.

Trên thực tế, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong quá trình thu hồi đất GPMB thực hiện các dự án, xây dựng khu, cụm công nghiệp trọng điểm trên địa bàn huyện và giải quyết xử lý vi phạm đất đai còn gặp phải những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như: việc sai phạm, buông lỏng quản lý về đất đai của thời kỳ trước; đơn giá bồi thường, hỗ trợ còn chậm điều chỉnh chưa phù hợp với tình hình thực tế. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân có nơi gặp không ít khó khăn do sự hiểu biết về pháp luật của người dân còn hạn chế; có sự so sánh về chính sách và giá đền bù giữa người được áp dụng theo thời điểm đã ban hành chính sách cũ với người đang được thực hiện chính sách mới cũng làm nảy sinh nhiều phức tạp. Thậm chí, không ít người dân bị các đối tượng cơ hội, đối tượng xấu, vì nhiều mục đích khác nhau, vì động cơ cá nhân, lợi dụng kích động, tuyên truyền lôi kéo, đã có hành vi cản trở, chống đối dẫn đến vi phạm pháp luật.

Một bộ phận Nhân dân chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng; kích động những người liên quan tham gia khiếu kiện tập thể, gây mất ổn định xã hội. Nhiều trường hợp người dân cố tình cản trở quá trình thu hồi đất, không chịu bàn giao mặt bằng khi đã có quyết định thu hồi đất, thậm chí cản trở tiến độ thi công công trình. Trong khi đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ở thôn, tổ dân phố chưa thực sự tích cực, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền vận động Nhân dân ngay từ cấp cơ sở đạt hiệu quả chưa cao.

Từ thực tế những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc của công tác chỉ đạo đảm bảo ANTT trong quá trình giải quyết xử lý vi phạm đất đai, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện các dự án, xây dựng khu, cụm công nghiệp trọng điểm trên địa bàn huyện Hiệp Hoà, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, cần xác định công tác cưỡng chế GPMB, xử lý vi phạm đất đai là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay và cũng là việc làm khó, phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân và tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT tại cơ sở. Do đó cần có sự tập trung vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai một cách đồng bộ, nhất quán, kịp thời trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Hai là, tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm “mưa dầm thấm lâu” trên cả hai phương diện tập trung và rộng rãi, bền bỉ, liên tục, xuyên suốt trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, tuyên truyền, vận động phải kết hợp chặt chẽ với việc giáo dục, phổ biến pháp luật và công tác răn đe phòng ngừa vi phạm. Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, quan tâm đảm bảo lợi ích chính đáng của Nhân dân, đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân, hạn chế tối đa thiệt hại của người dân khi bị cưỡng chế xử lý vi phạm; không để người dân có hoạt động chống đối phải xử lý bằng pháp luật.

Ba là, để tạo lòng tin của Nhân dân trong việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, cần tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt, đối với các trường hợp có công trình vi phạm là cán bộ, đảng viên phải xử lý trước, nghiêm minh nhằm nêu gương, tạo sự đồng thuận trong quần chúng Nhân dân. Đồng thời, giải quyết thỏa đáng, kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, ngăn chặn kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng, tạo lập trái phép tài sản trên đất nhằm mục đích trục lợi khi Nhà nước thu hồi đất; thực hiện nghiêm việc cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công đối với các trường hợp không chấp hành Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; kiên quyết xử lý nghiêm minh, theo đúng quy định của pháp luật các trường hợp chống đối, cản trở lực lượng thực thi pháp luật.

Bốn là, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, linh hoạt xử lý tình huống. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Quan tâm đến công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trong diện phải thu hồi đất.

Năm là, thường xuyên quan tâm kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở thôn, xã; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn ở cơ sở có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận lực vì nhân dân, vì sự phát triển kinh tế – xã hội và sự ổn định chính trị của địa phương.

Ảnh minh hoạ đầu trang

Công an huyện Hiệp Hòa

Bài liên quan

Gửi bình luận