Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Kiểm tra 29 cơ sở, doanh nghiệp về công tác vệ sinh ATTP

Kiểm tra 29 cơ sở, doanh nghiệp về công tác vệ sinh ATTP

by HiephoaNet

Thực hiện kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 19/4/2016 của UBND huyện Hiệp Hòa về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016, trong tháng hành động về vệ sinh ATTP, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP huyện đã tiến hành kiểm tra được 29 cơ sở, doanh nghiệp, trong đó, có 22 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, 4 doanh nghiệp có bếp ăn tập thể, 3 trường học có bếp ăn tập thể. Qua đó đã xử lý vi phạm hành chính 1 doanh nghiệp có bếp ăn tập thể, 1 trường mầm non tư thục, 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 1 cơ sở sản xuất bún với tổng số tiền xử phạt là 16.500.000 đồng, nhắc nhở 9 cơ sở. Những cơ sở không đủ điều kiện vệ sinh ATTP được đưa lên phương tiện thông tin đại chúng hàng tuần để nhân dân được biết và không sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh ATTP.

Kiểm tra cơ sở sản xuất bún của Nguyễn Văn Giới, thôn Việt Hùng, xã Đức Thắng.

Ảnh đầu trang: Kiểm tra thức ăn công nhân.

Thu Trang- ĐTT

 

Related Articles

Leave a Comment