Trang chủ Quảng cáo Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam- 21/6

Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam- 21/6

Đăng bởi HiephoaNet

Vinh dự lớn, trách nhiệm cao

Báo chí Việt Nam là công cụ xung kích và sắc bén trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, đã góp phần quan trọng vào thắng lợi to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc kể từ ngày lập Đảng đến nay.

Thấm sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “nhà báo là chiến sĩ”, “cây bút và trang giấy cũng là vũ khí”, hàng nghìn nhà báo ở mọi miền đất nước đã và đang thể hiện lòng yêu Tổ quốc, ý chí vượt khó khăn, dũng cảm, sáng tạo trong thử thách, ngày đêm bám sát thực tiễn nóng bỏng của đất nước, tạo nên những tác phẩm báo chí hừng hực khí thế sản xuất và chiến đấu, cổ vũ kịp thời tinh thần thi đua yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc ta. Hàng trăm nhà báo đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc với tư thế “vừa cầm bút, vừa cầm súng”.

Đất nước bước vào thời bình, sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế tạo thêm những điều kiện thuận lợi cho các nhà báo cống hiến, sáng tạo; mặt khác, những mặt trái của cơ chế thị trường cũng đang là những thử thách không nhỏ đối với lương tâm và bản lĩnh chính trị của từng nhà báo. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trân trọng đánh giá cao sự tận tụy, yêu nghề của đội ngũ làm báo, ý thức trụ bám cơ sở để phát hiện, đề cao những con người đang cần cù lao động, làm giàu cho Tổ quốc, cho cộng đồng; tham gia tổng kết nhân rộng những điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; đồng thời tích cực đấu tranh chống các hành v itham nhũng, các tệ nạn xã hội, các hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực cơ hội, thù địch. Nhà báo còn là người tham gia phản biện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với ý thức giúp các cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện các văn bản đã ban hành sát hợp hơn với thực tiễn đời sống. Thông qua những bài báo, bản tin hằng ngày, cán bộ, đảng viên, nhân dân ta được đón nhận những thông tin tươi mới của bức tranh toàn cảnh đời sống đất nước tuy còn bề bộn khó khăn, nhưng đã mở ra những chân trời mới, với hy vọng mới, góp sức củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân ta vào con đường đi lên của đất nước hướng tới tương lai tốt đẹp.

Công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; những biến đổi mau lẹ và phức tạp khó lường ở khu vực và thế giới…, đã và đang đòi hỏi mỗi nhà báo không ngừng làm giàu tri thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin, bình luận theo hướng kịp thời, chuẩn xác, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục. Viết một bài báo, dù biểu dương hay phê phán, nhà báo trước hết cần có cái tâm trong sáng, với tấm lòng yêu nghề, yêu người, với ý thức vì cái chung cao cả của dân tộc ta, đất nước ta. Theo hướng đó, mỗi người cầm bút luôn tự nhắc mình thường xuyên bồi đắp ý thức công dân, trách nhiệm xã hội của người làm báo cách mạng chân chính.

Vẻ vang thay nghề báo!

HỒNG VINH

Bài liên quan

Gửi bình luận