Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Tạo sự đồng thuận trong phong trào thi đua yêu nước ở Hiệp Hòa

Tạo sự đồng thuận trong phong trào thi đua yêu nước ở Hiệp Hòa

by HiephoaNet

Những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Hiệp Hòa(Bắc Giang) luôn duy trì thường xuyên phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… đã thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia.

Với ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, vì vậy các cấp Công đoàn toàn huyện đã tuyên truyền sâu rộng trong CNVC-LĐ, người sử dụng lao động các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ về công tác thi đua; mặt khác tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền để đề ra mục tiêu, tiêu chuẩn, nội dung thi đua.

Nhằm đạt mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã được các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức phát động, có tác dụng tích cực động viên CNVC- LĐ phát huy tính năng động trong công tác, sáng tạo trong lao động sản xuất. Đến nay, đã có trên 90% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp duy trì phát động thi đua hàng năm. Mỗi năm, có hàng trăm sáng kiến được phát huy, áp dụng đem lại hiệu quả trong cuộc sống. Bên cạnh đó các công đoàn khối cơ quan cũng đã vận dụng gắn phong trào thi đua “lao động giỏi. lao động sáng tạo” với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “trung thành tận tụy, sáng tạo gương mẫu” và cuộc vận động “3 xây, 3 chống” đã góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu giúp cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, tích cực học tập, lao động, rèn luyện như: công đoàn phòng y tế, bệnh viện đa khoa, công đoàn dân vận, công đoàn xây dựng Đảng, công đoàn ngành giáo dục, công đoàn thị trấn Thắng… Cùng với đó phải kể đến nhiều phong trào thi đua khác như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và phát triển nông thôn; phong trào học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước; phong trào “Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội gắn bó với cộng đồng…Với những kết quả đạt được, từ năm 2005 đến nay đã có nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được công nhận danh hiệu thi đua lao động tiên tiến, được Tổng liên đoàn lao động,  UBND tỉnh, huyện tặng bằng khen, giấy khen. Riêng năm 2010, toàn huyện có 14 tập thể đạt lao động xuất sắc, 34 tập thể lao động tiên tiến, 1 tập thể khá, và 16 chiến sỹ thi đua.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới các cấp Công đoàn huyện Hiệp Hòa tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ CNVC-LĐ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là phong trào thi đua lao động sản xuất với năng suất, chất lượng, hiệu quả. Vận động CNVC-LĐ tích cực thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… từng bước đưa phong trào đi vào chiều sâu, mang lại những kết quả thiết thực, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đồng thời qua đó củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn, thu hút ngày càng nhiều CNVC-LĐ tham gia.

Vân Anh-  Đài TT Hiệp Hòa – Bắc Giang

Related Articles

Leave a Comment