12trip.vn

Trời nghiêng!

Văn hoá - Xã hội

Trời nghiêng cứ ngỡ còn xuân
Cuối thu gọi Đất trao thân cho Trời
Muôn dòng sông chảy về xuôi
Cũng không hết lũ lạy Trời dừng mưa.

Ảnh tác giả giao lưu thơ với Hội cựu giáo chức huyện Hiệp Hòa.

Nguyễn Mạnh Hùng