12trip.vn

Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh trực tiếp kiểm tra thực trạng các di tích ATK2

Văn hoá - Xã hội

Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh vừa có buổi kiểm tra công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, thực trạng các di tích lịch sử ATK2 tại xã Hoàng Vân, Hoàng An. Cùng đi có lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin huyện; đại diện lãnh đạo UBND xã Hoàng Vân, Hoàng An.

Trực tiếp đến thăm, kiểm tra thực trạng các di tích lịch sử ATK2 tại Hoàng An, Hoàng Vân, gồm Đình Chợ Vân, Đình Vân Xuyên, Đền Soi, di tích nhà cụ Ngô Văn Đông, cụ Ngô Văn Thấu, cụ Ngô Văn Chế; Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh đánh giá cao sự cố gắng của các địa phương trong việc quản lý, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, trong đó, một số di tích đã cử người trông coi, chăm sóc; công tác bảo vệ, kiểm tra, chống xuống cấp tại các di tích được quan tâm thực hiện; công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ di tích được triển khai tích cực; một số địa phương đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực của nhân dân tham gia bảo tồn, tu bổ di tích. Tuy nhiên, theo thời gian một số di tích lịch sử ATK2 đã xuống cấp nghiêm trọng; một số di tích được xếp hạng cấp quốc gia nhưng chưa được đầu tư nâng cấp, tu bổ xứng tầm; nhiều di tích thiếu các hạng mục phụ trợ, một số di tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khó khăn trong công tác quản lý; đường giao thông vào các di tích cơ bản còn nhỏ, hẹp, một số tuyến còn là đường đất, chưa được cứng hóa, gây khó khăn trong các đoàn khách đến tham quan….Trong khi đó, nguồn ngân sách các địa phương còn eo hẹp, công tác xã hội hóa đã được tích cực triển khai nhưng còn hạn chế so với nhu cầu nâng cấp sửa chữa. Do đó, các địa phương kiến nghị tỉnh, huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để tu bổ, sửa chữa các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn để gìn giữ các giá trị di sản lịch sử ATK2.

Sau khi khảo sát thực trạng của các di tích ATK2, chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Phòng văn hóa- Thông tin tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND huyện có giải pháp. Trong đó, có những giải pháp trước mắt đối với những di tích đã xuống cấp nghiêm trọng; đồng thời đầu tư bổ sung các hạng mục công trình cần thiết trong các di tích; hoàn thiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích... Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các địa phương tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa trong quản lý, tu bổ các di tích lịch sử, văn hóa, thường xuyên chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ các giá trị di tích lịch sử ATK2.

Phương Nhung

Nguồn tư: Hiephoa.bacgiang.gov.vn