12trip.vn

Tọa đàm: Doanh nghiệp với nhà nông, ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với doanh nghiệp

Kinh tế

Nhằm tìm ra giải pháp giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm, hạn chế rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, kết nối với các doanh nghiệp, xây dựng những mô hình chuỗi liên kết sản xuất, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

Trao đổi tọa đàm cùng doanh nghiệp

Sáng 09/10/2017 Hội Nông dân ( HND) huyện phối hợp với Trung tâm dậy nghề của HND tỉnh Bắc Giang tổ chức tọa đàm: Doanh nghiệp với nhà nông về vấn đề bao tiêu sản phẩm và ký chương trình phối hợp giữa HND với doanh nghiệp.

Trong hình ảnh có thể có: 19 người, mọi người đang ngồi và bàn

Đại biểu dự

Dự chỉ đạo tọa đàm có bà Leo Thị Lịch Tỉnh ủy viên Chủ tịch HND tỉnh, ông Ngô Kim Tuyến GĐ Trung tâm dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân tỉnh, ông Ngô Tiến Dũng Ủy viên BTV Huyện ủy Phó chủ tịch UBND huyện, Thường vụ HND huyện, lãnh đạo một số ban ngành ở huyện, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HND các xã thị trấn, cùng 50 hộ dân tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa…

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, hoa

bà Hoàng Thị Phương Chủ tịch HND huyện báo cáo đề dẫn

Sau khi nghe bà Hoàng Thị Phương Chủ tịch HND huyện báo cáo đề dẫn về Doanh nghiệp với nhà nông về vấn đề bao tiêu sản phẩm…

Đại biểu khách mời là Doanh nghiệp, Công ty, người quản lý Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp PTNT được mời lên sân khấu để cùng tọa đàm với các đại biểu trong sự phối hợp dẫn dắt chương trình của MC Nguyễn Phương Nhung.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và bàn

Trao đổi cùng Phó CT UBND huyện và Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp PTNT huyện

Nhiều câu hỏi được đặt ra trong lĩnh vực sản xuất, bao tiêu sản phẩm, đặt hàng theo quy chuẩn, giá thành, việc huy động vốn kinh doanh tổ chức sản xuất…Đã được khách mời và đại biểu trao đổi thẳng thắn, có tiếng nói thống nhất chung.

Trong hình ảnh có thể có: 13 người

Trong hình ảnh có thể có: 15 người

Đại biểu đặt câu hỏi...

Theo chương trình tọa đàm, các đại biểu đã thông qua nội dung trong chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân huyện và các doanh nghiệp

Theo đó Hội nông dân huyện Hiệp Hòa và Công ty cổ phần Dinh Dưỡng Hải Thịnh, Hợp tác xã rau sạch Yên Dũng đã ký kết chương trình phối hợp bao tiêu sản phẩm nông sản cho bà con nông dân giai đoạn 2017- 2020, nhằm hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm trước sự chứng kiến của bà leo Thị Lịch Chủ tịch HND tỉnh và ông Ngô Tiến Dũng Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười

Ký kết phối hợp Doanh nghiệp với nông dân

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

bà Leo Thị Lịch Chủ tịch HND tỉnh phát biểu

Bạch Vân