Sidebar

19
Thứ 5, 10

Công văn chỉ đạo và Kế hoạch thực hiện cuộc vận động 'Tháng cao điểm vì người nghèo'

Tin quê nhà

Thực hiện công văn chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Hiệp Hòa về việc vận động ủng hộ 'Tháng cao điểm vì người nghèo' năm 2017, ngày 5- 10, UBMT Tổ quốc huyện Hiệp Hòa đã có kế hoạch thực hiện cuộc vận động đầy tính nhân văn này. Hiephoanet.vn trân trọng giới thiệu: