12trip.vn

Công văn chỉ đạo và Kế hoạch thực hiện cuộc vận động 'Tháng cao điểm vì người nghèo'

Văn hoá - Xã hội

Thực hiện công văn chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Hiệp Hòa về việc vận động ủng hộ 'Tháng cao điểm vì người nghèo' năm 2017, ngày 5- 10, UBMT Tổ quốc huyện Hiệp Hòa đã có kế hoạch thực hiện cuộc vận động đầy tính nhân văn này. Hiephoanet.vn trân trọng giới thiệu: