Một số hình ảnh phố Thắng: Nhộn nhịp 30/4 và 1/5.

Kinh tế

 

 

 

HGiang