Sidebar

22
Chủ nhật, 10

Bảng thống kê học sinh đạt từ 27 điểm trở lên các khối A, B, C, D - Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2009

Giới thiệu Hiệp Hòa

Theo thống kê của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Bắc Giang có 43 em học sinh đạt điểm của 3 môn thi các khối A, B, C, D từ 27 điểm trở lên.

Trong đó 13 trường THPT của tỉnh có học sinh đạt điểm của 3 môn thi từ 27 trở lên như sau:

TT
Trường
Số học sinh đạt điểm từ 27 trở lên
1
THPT Bố Hạ
1
2
THPT Chuyên Bắc Giang
16
3
THPT Hiệp Hòa số 1
5
4
THPT Lạng Giang số 1
2
5
THPT Lục Nam
1
6
THPT Lục Ngạn số 1
1
7
THPT Lý Thường Kiệt
1
8
THPT Ngô Sĩ Liên
2
9
THPT Phương Sơn
2
10
THPT Tân Yên số 1
3
11
THPT Việt Yên số 1
4
12
THPT Yên Dũng số 1
4
13
THPT Yên Thế
1
Tổng số
43
Tin thêm: Năm nay xã Xuân Cẩm có 43 em trúng tuyển vào các trường đại học, trong đó có 08 em đỗ cả hai trường. Xuân Cẩm là đơn vị xã hằng năm có tỉ lệ học sinh đỗ đại học và trung học phổ thông( cấp 3 )trong tốp đầu của huyện Hiệp Hòa.
Sưu tầm: Ngô Văn Tụ, 18/9/2009