Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Hiệp Hòa gần 15.600 hộ sản xuất kinh doanh giỏi

Hiệp Hòa gần 15.600 hộ sản xuất kinh doanh giỏi

by HiephoaNet
Năm 2014, Hội nông dân huyện Hiệp Hòa đã tập trung tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội tổ chức cho hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Hộ nông dân SXKD giỏi” các cấp. Theo đó đã có 15.700 hộ đăng ký danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp, đạt 101,29% kế hoạch tỉnh giao. 
 
Để thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững, các cấp Hội nông dân từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Trong năm Hội nông dân đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức được 210 lớp chuyển giao KHKT cho 14.300 lượt người tham dự; tổ chức được 12 cuộc hội thảo đầu bờ trình diễn các mô hình cho 720 lượt nông dân tham gia về ứng dụng khoa học kỹ thuật đưa các loại cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất.
 
Nhờ đó, đến nay qua bình xét toàn huyện có gần 15.600 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp. Trong đó có 15 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi cấp Trung ương;  276 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi cấp Tỉnh; còn lại các hộ SXKD giỏi cấp Huyện, cấp xã. 
 
Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Related Articles

Leave a Comment