Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Huyện Hiệp Hòa hoàn thành cơ bản tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2021

Huyện Hiệp Hòa hoàn thành cơ bản tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2021

Đăng bởi BTV 3
Năm 2021, huyện Hiệp Hòa đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 24 thôn nông thôn mới, 8 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến nay, huyện cơ bản đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; 02 xã Châu Minh, Mai Đình xây dựng nông thôn mới đã đạt 19/19 tiêu chí, huyện đã đề nghị tỉnh thẩm định, xét công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với 03 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao Danh Thắng, Hùng Sơn, Đoan Bái đến nay đã đạt 14/14 tiêu chí, hiện đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đối với 24 thôn đăng ký đạt chuẩn thôn nông thôn mới, đến nay các thôn cơ bản đạt 13/16 tiêu chí, còn 03/16 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 5 (Cơ sở vật chất văn hóa); tiêu chí số 11 (Văn hóa); tiêu chí số 14 (Môi trường). Các tiêu chí chưa đạt dự kiến sẽ hoàn thành xong trước khi xét công nhận thôn văn hóa năm 2021.

Đối với thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay có 08 thôn đạt 7/7 tiêu chí. Hiện đã thẩm định 08 thôn: Bái Thượng, Giữa xã Đoan Bái; thôn Nam Đồng, Phúc Thắng xã Danh Thắng; thôn Trung Thành, Hòa Tiến xã Hùng Sơn; thôn Cấm xã Lương Phong, thôn Nội Quan xã Mai Trung. Còn 03 thôn (đăng ký thêm) cơ bản đạt 6/7 tiêu chí, sẽ thẩm định trong tháng 10./.

Bình Minh – Bacgiang.gov.vn

Bài liên quan