Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 28 nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 28 nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng bởi HiephoaNet

Chiều 27- 2, Ban thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện phiên thứ 28, nhiệm kỳ 2015- 2020. Các đồng chí: Vũ Chí Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Công Bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban kiển tra Huyện ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu tham gia ý kiến đóng góp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị lần 2 và dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XXIII trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025; thông qua dự thảo Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24, nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong đó các ý kiến góp ý tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: chỉnh sửa về câu chữ, số liệu; đánh giá kết quả trên từng lĩnh vực cần cô đọng, sát thực; thống nhất một số chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới…

Đồng chí Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Tiểu ban văn kiện tiếp tục rà soát việc đánh giá làm rõ hơn những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020, phân tích sâu những tồn tại, hạn chế trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nguyên nhân, dự báo những thuận lợi, khó khăn, đảm bảo đánh giá trúng, đúng và sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, các mặt công tác xây dựng Đảng và những bài học kinh nghiệm rút ra. Từ đó lựa chọn những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo Văn kiện. Với chủ đề Đại hội, cần nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, truyền thống và định hướng phát triển của huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Vũ Chí Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Chí Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu trong tham gia ý kiến thảo luận, bổ sung để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, báo cáo chính trị là “kim chỉ nam”, là sản phẩm trí tuệ, mục tiêu, định hướng của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện để lãnh đạo Huyện phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, đồng chí yêu cầu Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập Văn kiện trên cơ sở những góp ý của các đại biểu tại Hội nghị và bằng văn bản sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình xây dựng báo cáo chính trị.

Phương Nhung-Hiephoa.gov

Bài liên quan