Trang chủ Tin Tức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ 3

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ 3

Đăng bởi HiephoaNet

Sáng 13-10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hiệp Hòa khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 3 để triển khai chương trình công tác toàn khóa. Các đồng chí: Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Tạ Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Công Bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Ban chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng chương trình công tác toàn khóa bao gồm các nội dung trọng tâm như: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV; chương trình công tác toàn khóa của Huyện ủy khóa XXIV; chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của BTV Huyện ủy; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; kế hoạch xây dựng huyện về đích nông thôn mới năm 2021; Xây dựng và thực hiện các chuyên đề về kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh. Xây dựng và thực hiện các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị của cấp ủy.

Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xin ý kiến đóng góp vào văn bản dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ngô Tiến Dũng nhấn mạnh: Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành nhằm cụ thể nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với trách nhiệm từng ngành, từng địa phương; trên cơ sở phân công chủ trì, tổ chức thực hiện theo lộ trình hàng năm. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, QPAN, xây dựng Đảng hệ thống chính trị, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống. Bí thư Huyện ủy đề nghị các phòng ban đơn vị, xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc; có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng bộ máy chính trị tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát huy dân chủ, nâng cao niềm tin và chất lượng cuộc sống của nhân dân; phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2021, đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025.

Phương Nhung-Hiephoa.gov

Bài liên quan

Gửi bình luận