Trang chủ Tin Tức Hội LHPN huyện Hiệp Hoà tổ chức giám sát công tác vệ sinh môi trường

Hội LHPN huyện Hiệp Hoà tổ chức giám sát công tác vệ sinh môi trường

Đăng bởi Admin

 

       Đoàn giám sát tại xã Thanh Vân

   Từ ngày 28-30/6/2022, Đoàn giám sát của BTV Hội LHPN huyện Hiệp Hoà đã tiến hành giám sát việc thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của BTV Tỉnh uỷ và Nghị quyết 360-NQ/HU ngày 27/3/2020 của BTV Huyện uỷ về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường tại 4 xã: Thái Sơn, Hoàng Lương, Thanh Vân và Thị trấn Thắng.

.

Đoàn giám sát tại xã Thái sơn

Qua giám sát cho thấy, từ năm 2020 đến nay Đảng ủy, UBND các xã đã chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn, hàng năm có văn bản lãnh, chỉ đạo việc thực hiện, huy động toàn bộ hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác vệ sinh môi trường. Không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: thông qua các hội nghị, giao ban hằng tháng, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ xã đến các thôn,… nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân tham gia phong trào thu gom, xử lý rác thải, giữ gìn và bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế – xã hội. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức cho hộ dân, các cơ sở kinh doanh, chăn nuôi ký cam kết vệ sinh môi trường, thực hiện việc phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình; các tổ chức chính trị – xã hội thường xuyên vận động hội viên, đoàn viên tham gia tổ chức các ngày Chủ nhật xanh, chăm sóc đường cây, đường hoa; thường xuyên chỉ đạo kiện toàn Tổ thu gom, xử lý rác thải của các thôn, việc thu phí vệ sinh  môi trường đạt hơn 90%…

Đoàn giám sát tại xã Hoàng Lương

Qua trao đổi nhiều nội dung liên quan và việc đi kiểm tra thực tế tại các bãi rác thải tập trung, phỏng vấn một số hộ gia đình, nhận thấy trên địa bàn các xã vẫn còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi, một số thôn chưa có điểm tập kết và xử lý rác thải của thôn, người dân phải tự xử lý tại nhà; rác thải ở một số rào chắn trên kênh còn tình trạng ứ đọng rác làm ách tắc dòng chảy; các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải còn thiếu, chưa được quan tâm đầu tư…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Đoàn giám sát của BTV Hội LHPN huyện ghi nhận kết quả mà các xã đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Nghị quyết 360 của Ban Thường vụ Huyện uỷ, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đề nghị các xã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung hoàn thiện báo cáo gửi về Hội LHPN huyện trước ngày 05/7/2022. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các xã cần đẩy mạnh công tác truyền thông, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả của khu xử lý rác thải tập trung góp phần xử lý tốt hơn nguồn rác thải sinh hoạt phát sinh; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường; chú trọng triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025”.

Ngọc- Mai Anh

Bài liên quan