Home Tin TứcKinh tế Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của BCH TW Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của BCH TW Đảng

by HiephoaNet

Ban Thường vụ Huyện đoàn vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của BCH TW Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho 120 đồng chí cán bộ Đoàn, Đội trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Trịnh Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tại đây, đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW đến cán bộ đoàn, đội, đoàn viên thanh niên giúp mỗi cán bộ học tập và làm đúng theo nhiệm vụ, chức năng của mình, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để củng cố lòng tin cho nhân dân, từ đó tạo nền tảng phát triển văn hóa, xã hội.

Cũng tại Hội nghị, BTV Huyện đoàn đã tổ chức Bàn giao, ký kết thi đua năm 2017 nhằm đẩy mạnh tinh thần, trách nhiệm cao hơn nữa trong việc tổ chức hoạt động của Đoàn các xã, thị trấn.

Phương Nhung- An Trang (Huyện đoàn)

Related Articles

Leave a Comment