Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa HĐND xã Hùng Sơn tổ chức kỳ họp thứ 10

HĐND xã Hùng Sơn tổ chức kỳ họp thứ 10

by HiephoaNet

Thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; sáng ngày 31/7/2014 HĐND xã Hùng Sơn khoá XVIII đã tổ chức kỳ họp thứ 10. Về dự với ky họp ở huyện có ông Vũ Văn Giang Ủy viên TT HĐND huyện, ông Nguyễn Văn Quảng Phó trưởng ban tổ chức Huyện ủy, ông Nguyễn Tú Anh Phó trưởng phòng Nội vụ huyện; Tại kỳ họp này HĐND đã kiện toàn công tác cán bộ: Miễn nhiệm đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Văn Tường; Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND đối với ông Phạm Văn Tác  (do chuyển công tác khác) Bầu mới chức danh Phó chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Hồng Hướng. kỳ họp đã nghiên cứu và xem xét 10 báo cáo, tờ trinh: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội quốc phòng, an ninh, công tác điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2013, báo cáo thực hiện dự toán thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2014;  báo cáo của Thường trực HĐND, của Uỷ ban MTTQ xã, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của cử tri…. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của  đại biểu, ông Vũ Văn Giang thay mặt Thường trực HĐND huyện đã phát biểu ghi nhận những thành tích, kết quả 6 tháng đầu năm 2014 của cán bộ và nhân dân xã Hùng Sơn; tiếp đó thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XVIII; đồng thời nêu một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2014.

Ông Đoàn Bá Dương Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo trước kỳ họp

Ông Vũ Văn Giang TT HĐND huyện, ông Đoàn Văn Tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:  Tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Hồng Hướng và các ông Nguyễn Văn Tường, Phạm Văn Tác đã hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu và chức danh Ủy viên UBND xã.

Buổi chiều HĐND xã tiếp tục làm việc, nghe giải trình chất vấn và thông qua một số Nghị Quyết của HĐND xã.

HGiang

Related Articles

Leave a Comment