Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: Chi trả tiền miễn giảm học phí theo nghị định của Chính phủ

Hiệp Hòa: Chi trả tiền miễn giảm học phí theo nghị định của Chính phủ

by HiephoaNet

Thực hiện Nghị định số: 49/NĐ-CP ngày 14/5/2010  (Xem tại đây) và Nghị định số:74/2013 NĐ-CP ngày 15/7/2013 (Xem tại đây) của Chính phủ:  Quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm  học 2010-2011 đến năm 2014-2015.

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa có Quyết định số: 3642/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 thực hiện nội dung trên. Ban biên tập Hiephoa.net đăng toàn văn nội dung quyết định này

HGiang

Related Articles

Leave a Comment