Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Hiệp Hòa: Kiểm tra Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Hiệp Hòa: Kiểm tra Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Đăng bởi HiephoaNet

Mới đây, Chi Cục Bảo vệ thực vật Bắc Giang phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện Hiệp Hòa thực hiện kiểm tra Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại xã Ngọc Sơn.

Tổ kiểm tra đã thực hiện nội dung kiểm tra như: Việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật về việc chỉ đạo sản xuất, quản lý giống cây trồng nhập nội ở địa phương; công tác quản lý Nhà nước của chính quyền xã đối với việc buôn bán sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật tại địa bàn; việc thực hiện thẩm quyền hoặc tham gia với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật của chính quyền địa phương đối với các trường hợp vi phạm trong buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật; công tác thông tin tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương đối với việc bảo vệ sản xuất và công tác chỉ đạo bảo vệ sản xuất của Trạm Bảo vệ thực vật đến địa phương.

Kết quả kiểm tra cho thấy xã Ngọc Sơn đã thực hiện rất tốt các nội dung kiểm tra. Thực hiện nghiêm túc và kịp thời các công văn chỉ đạo của tỉnh và huyện. Toàn xã có 17 hộ buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đều thực hiện rất tốt Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật, tuy nhiên vẫn còn một số hộ chưa có giấy phép hành nghề./.

Hương Giang- Trung tâm KNKN Bắc Giang

Bài liên quan

Gửi bình luận