Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Hiệp Hòa hơn 81,4% số hộ đạt gia đình văn hóa

Hiệp Hòa hơn 81,4% số hộ đạt gia đình văn hóa

Đăng bởi HiephoaNet

Huyện Hiệp Hòa vừa xét công nhận hơn 41.400 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” chiếm 81,4% so với tổng số hộ trong huyện, tăng 1398 hộ (tăng 0,9%) so với năm 2009, trong đó có 139 gia đình văn hóa tiêu biểu; công nhận 123 làng, khu phố, đạt 56,1% tăng 0,7% so với năm 2009; công nhận 167 cơ quan văn hoá cấp huyện, tăng 47 cơ quan so với năm 2009 (đạt 90,7%); Toàn huyện cũng đã đề nghị UBND tỉnh tiếp tục công nhận xã Đức Thắng là xã văn hoá năm thứ 3 và xét công nhận  thị trấn Thắng là thị trấn văn hoá năm 2010; đề nghị công nhận 27 cơ quan văn hoá và 43 làng, khu phố văn hoá cấp tỉnh

Phương Nhung- BBT

Bài liên quan

Gửi bình luận