Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Hiệp Hoà: Ba tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Hiệp Hoà: Ba tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

by HiephoaNet

Cập nhật: Thứ năm, 25/8/2011

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020, năm nay, huyện Hiệp Hoà phấn đấu hoàn thành quy hoạch xây dựng NTM cho 14 xã.

Trong đó, huyện đã xây dựng xong Đề án quy hoạch chi tiết cho 5 xã điểm xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015. Để đạt được mục tiêu này, bằng nguồn ngân sách của trung ương và tỉnh phân bổ, UBND huyện đã đầu tư hơn ba tỷ đồng để hỗ trợ cho công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tập huấn; lập đồ án quy hoạch NTM… Đồng thời hỗ trợ 5 xã điểm là: Danh Thắng, Đoan Bái, Hoàng An, Hoàng Lương, Thái Sơn mỗi xã 100 triệu đồng để xây dựng các mô hình điểm về trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản.

PV

Related Articles

Leave a Comment