Home Quảng cáo Hiểm hoạ khôn lường…

Hiểm hoạ khôn lường…

by HiephoaNet

Đường đi đâu phải chợ chiều

Ngang nhiên bầy bán Vải thiều ngang nhiên

Chớ vì bát gạo đồng tiền

Sớm “hầu các Cụ” nơi miền hư vô..!!!

Ảnh chụp lúc 18 giờ ngày 13/7/2011 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Hiệp Hoà.

Mắt Dân

 

Related Articles

Leave a Comment