Trang chủ Tin Tức Hiệp Hòa xử lý triệt để các trường hợp vi phạm Luật Đê điều

Hiệp Hòa xử lý triệt để các trường hợp vi phạm Luật Đê điều

Đăng bởi HiephoaNet

Với gần 40 km đê cấp III chạy qua 11 xã và nhiều làng cổ, huyện Hiệp Hòa là địa bàn có nhiều trường hợp xâm lấn hành lang bảo vệ công trình. Từ đầu năm đến nay, nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, toàn huyện đã xử lý 43 trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều.

UBND huyện đã thành lập BCĐ xử lý vi phạm Luật Đê điều gồm 22 thành viên, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với Chủ tịch UBND các xã kiểm tra, rà soát từng trường hợp vi phạm để xây dựng kế hoạch kịp thời, sát với tình hình thực tế, đảm bảo tính công bằng; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ để tổ chức thực hiện. BCĐ kiểm tra, hướng dẫn UBND 11 xã ven đê tả Cầu tổ chức xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn huyện; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả xử lý vi phạm đê điều, trong đó biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt và kiểm điểm tập thể, cá nhân không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện không hoàn thành việc xử lý vi phạm.

Hội nghị ký cam kết giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Ngay từ đầu năm, Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức hội nghị ký cam kết giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, trong đó có nội dung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đê điều. Lãnh đạo UBND huyện thường xuyên kiểm tra thực tế đối với từng trường hợp vi phạm phải xử lý theo kế hoạch để có biện pháp chỉ đạo phù hợp, đúng tiến độ. Theo đó, UBND các xã cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch xử lý sát với tình hình thực tế, tích cực tuyên truyền, đôn đốc các trường hợp vi phạm để các hộ tự giác tháo dỡ công trình đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

Theo kế hoạch, năm 2020 huyện Hiệp Hòa có 24 hộ vi phạm với 35 công trình phải xử lý, tập trung ở các xã: Đông Lỗ, Hợp Thịnh, Đại Thành, Mai Đình. Tuy nhiên năm 2020, trên địa bàn huyện phát sinh thêm 9 trường hợp ở các xã: Hợp Thịnh, Mai Đình, Đông Lỗ, Mai Trung, Xuân Cẩm.

Nhờ các giải pháp trên, từ đầu năm đến nay, toàn huyện xử lý 43/44 trường hợp vi phạm, chỉ còn 1 trường hợp vi phạm tại xã Mai Đình, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế trong tháng 9 năm 2020.

Một trường hợp tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các xã thực hiện việc hạn chế phát sinh vi phạm; đồng thời có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm; tổ chức tuyên truyền phổ biến về Luật Đê điều để nhân dân hiểu và chấp hành không vi phạm hoặc không tái vi phạm; hỗ trợ kinh phí và khuyến khích các xã ven đê làm đường gom chân đê để phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện; đồng thời hạn chế và ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Đê điều.

Đê điều là công trình chống lũ quan trọng trong mùa mưa bão. Do vậy, việc giải tỏa, xử lý công trình vi phạm ở Hiệp Hòa sẽ tạo thuận lợi cho công tác ứng cứu, đề phòng sự cố, bảo đảm an toàn công trình, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân khi sự cố xảy ra.

Phương Nhung- Hiephoa.gov

Bài liên quan

Gửi bình luận