Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Hiệp Hòa vận động hưởng ứng ‘Tháng cao điểm vì người nghèo”

Hiệp Hòa vận động hưởng ứng ‘Tháng cao điểm vì người nghèo”

by HiephoaNet

Cuộc vận động “Tháng cao điểm vì người nghèo” mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc, không những giúp nâng cao đời sống cho người nghèo, thực hiện an sinh xã hội mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân với Đảng, với Nhà nước. Xuất phát từ ý nghĩa đó, Thường trực Huyện ủy Hiệp Hòa đã có công văn chỉ đạo thực hiện cuộc vận động ”Tháng vì người nghèo” và UBMT Tổ quốc huyện cũng có Kế hoạch thực hiện cuộc vận động giàu tính nhân văn này. HHN trân trọng giới thiệu.

 

Related Articles

Leave a Comment