Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa tổng thu ngân sách đạt 1222 tỷ đồng

Hiệp Hòa tổng thu ngân sách đạt 1222 tỷ đồng

Đăng bởi Hương Giang

Tổng thu ngân sách toàn huyện từ đầu năm đến nay ước thực hiện trên 1.222 tỷ đồng, đạt 101% dự toán năm. Trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 340 tỷ đồng, đạt 65% dự toán năm. Các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu trên địa bàn như: Thu tiền sử dụng đất ước đạt 215 tỷ đồng, đạt 50% dự toán, chiếm 54% tổng thu, thu thuế ngoài quốc doanh ước đạt 117 tỷ đồng, đạt 127% dự toán, chiếm 29% tổng thu trên địa bàn. Bên cạnh đó, tổng chi từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện 509 tỷ đồng, đạt 44% dự toán năm.

Những tháng cuối năm 2021, huyện Hiệp Hòa tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu thu ngân sách năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ảnh minh họa đầu trang

Hương Giang tổng hợp                                                             

Bài liên quan

Gửi bình luận