Trang chủ Tin Tức Hiệp Hòa tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các quy định về kinh doanh dịch vụ văn hóa

Hiệp Hòa tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các quy định về kinh doanh dịch vụ văn hóa

Đăng bởi HiephoaNet

Ngày 28- 3, tại Nhà văn hóa huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các quy định về kinh doanh dịch vụ văn hóa. Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo, chuyên viên Phòng VH&TT huyện, công chức văn hóa các xã, thị trấn và hơn 100 học viên là chủ cơ sở của các đơn vị kinh doanh karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn huyện.

Trong thời gian qua, hoạt động karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn huyện phát triển tương đối mạnh mẽ, tác động đến đời sống văn hóa, xã hội, bước đầu đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; công tác quản lý hoạt động karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn huyện đã dần đi vào nề nếp. Các chủ cơ sở kinh doanh đã có ý thức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, nhiều cơ sở đã có sự đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và trang thiết bị phục vụ. Công tác quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa nói chung và hoạt động karaoke, nhà nghỉ nói riêng được chú trọng và tăng cường; các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động karaoke, nhà nghỉ từng bước hạn chế.

Tại hội nghị tập huấn, với kiến thức chuyên ngành sâu rộng và kinh nghiệm quản lý dày dặn, đồng chí Đồng Quang Khánh – Phó trưởng Phòng VH&TT huyện đã giúp các học viên hiểu rõ những nội dung pháp luật trong hoạt động kinh doanh karaoke, nhà nghỉ như: Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Hướng dẫn số 1312/HD-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh hướng dẫn cấp phép, quản lý đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh; Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ văn hóa, thể thao và Du lịch. Luật Du lịch số 09/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật gồm: Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép; Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Từ đó các cơ sở sẽ có những cách làm đúng đắn trên lĩnh vực mình kinh doanh. Tại đây, các học viên đã trao đổi, thảo luận thẳng thắn về những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động để cùng nhau nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện Hiệp Hòa.

Hải Yến-Phòng VH&TT

Bài liên quan

Gửi bình luận