Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND

Hiệp Hòa: Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND

Đăng bởi HiephoaNet

Theo thông tin mới nhận, Ủy ban bầu cử ( UBBC) huyện đã tiếp nhận, bàn giao 16 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tới UBBC tỉnh theo quy định. Có 77 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện, sau hiệp thương lần 2 có 76 người được lập danh sách sơ bộ gửi lấy ý kiến cử tri theo quy định. Trong đó ứng cử viên nữ 28 đại biểu chiếm 36,8%, trẻ tuổi 16 đại biểu chiếm 21,1%; Đại biểu ngoài đảng 15 người chiếm 19,7%.

Ở xã có 1.328 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; Trong đó cơ cấu kết hợp ứng cử viên nữ chiếm 32,3%, trẻ tuổi chiếm 20,6%, ngoài đảng 43,9%; đối với cấp xã có 12 người tự ứng cử ( Hoàng Lương 01; Đoan Bái 07, Lương Phong 03, Thái Sơn 01).

Theo quy định, chậm nhất ngày 22/4/2016 ( 30 ngày trước ngày bầu cử) Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sẽ chốt danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để cử tri đi bầu.

Như Cương

 

Related Articles

Gửi bình luận