Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hoà: Thu ngân sách quý I/2022 ước đạt 360,5 tỷ đồng, một số chỉ tiêu đạt kết quả tích cực

Hiệp Hoà: Thu ngân sách quý I/2022 ước đạt 360,5 tỷ đồng, một số chỉ tiêu đạt kết quả tích cực

Đăng bởi BT V2

Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2022, từ đầu năm đến nay tuy do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song  với sự chủ động, quyết tâm, kịp thời và hiệu quả đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kinh tế – xã hội quý I/2022 của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thu ngân sách ước đạt 360,5 tỷ đồng, đạt 27% dự toán năm 2022.

Thực hiện 107 dự án đầu tư công, tổng mức đầu tư 2.890 tỷ đồng, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 là 433,3 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 94 tỷ đồng.

Triển khai 160 dự án năm 2022, với tổng diện tích gần 780 ha, trong đó có 19 dự án trọng điểm, đến nay đã giải phóng được 17,2ha; 9 dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong quý I/2022, đã giải phóng được 411,3/427 ha, đạt 96%.

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện xử lý vi phạm đất đai theo Chỉ thị 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lĩnh vực văn -hóa xã hội, giáo dục được quan tâm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, BTV Huyện ủy đã giao 310 nhiệm vụ trọng tâm cho các ban, cơ quan của Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn; giao 40 nhiệm vụ trọng tâm cho các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện. BTV Huyện ủy kiện toàn 9 tổ công tác giúp BTV Huyện ủy chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, khắc phục những hạn chế yếu kém năm 2021…

Ảnh đầu trang: Phó BT-Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà Hoàng Công Bộ

Chí Thành ( TH)

Bài liên quan

Gửi bình luận