Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: Thêm xã Lương Phong đạt chuẩn nông thôn mới

Hiệp Hòa: Thêm xã Lương Phong đạt chuẩn nông thôn mới

by HiephoaNet

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định công nhận xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Chủ tịch yêu cầu UBND huyện Hiệp Hòa và UBND xã Lương Phong có trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định; tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã Lương Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Nhờ đó, diện mạo nông thôn và đời sống của người dân có nhiều khởi sắc.

Làm đường GTNT phát triển rộng khắp ở các thôn.

Từ năm 2017, xã Lương Phong đã đầu tư hơn 10,3 tỷ đồng xây dựng 17 công trình NTM, bằng các nguồn vốn Ngân sách và huy động nhân dân đóng góp. Huy động hơn 2,5 nghìn ngày công lao đồng và vận động người dân hiến 5.760m2 đất. Nhờ vậy, 100% đường trục thôn, liên thôn; 99% đường ngõ xóm được bê tông hóa; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; Thu nhập bình quân đạt gần 44 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,04%.

Phương Nhung hiephoa.gov

Related Articles

Leave a Comment