Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hiệp Hòa thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Đăng bởi Hương Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định công nhận các xã: Danh Thắng, Hùng Sơn (huyện Hiệp Hòa) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Cụ thể, tại Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, công nhận xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, công nhận công nhận xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Tuyến đường hoa ở xã NTM nâng cao Danh Thắng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hiệp Hòa và các xã được công nhận có trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã đạt chuẩn; hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Đến nay, huyện Hiệp Hòa đã có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2021, huyện Hiệp Hòa đang tích cực tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nhằm đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Nguyễn Phương hiephoa.gov

Bài liên quan

Gửi bình luận