Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Hiệp Hòa thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng bởi BT V2

Chiều 22/11, đồng chí Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyên; các thành viên BCĐ huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Hiệp Hòa huy động hơn 4,5 nghìn tỷ đồng; vận động nhân dân hiến hơn 400 nghìn m2 đất, hơn 580 nghìn ngày công, phá dỡ hơn 106 nghìn tường rào. Trên địa bàn huyện đã có 3/24 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 24/24 xã đạt chuẩn NTM. Huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Hiệp Hòa đã đạt những kết quả nổi bật như tạo sự đột phá về ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ; công tác xây dựng dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phong trào cứng hóa, phát triển đường giao thông nông thôn; huyện là lá cờ đầu của tỉnh trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn huyện đến nay không còn nợ đọng.

Tại cuộc họp, các ý kiến tham gia đều nhất trí cao với kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng huyện NTM của huyện Hiệp Hòa. Sau phần thảo luận các thành viên trong Ban Chỉ đạo huyện đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn NTM, với 48/48 phiếu đồng ý.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Công Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị trong huyện tiếp tục nỗ lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí, khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ đầy đủ để chuẩn bị đón đoàn của tỉnh, của Trung ương về thẩm định, thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn NTM.

Phương Nhung hiephoa.gov

Bài liên quan