Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Hiệp Hòa tăng cường công tác tu bổ, tôn tạo di tích

Hiệp Hòa tăng cường công tác tu bổ, tôn tạo di tích

by HiephoaNet

Hiệp Hòa là địa phương có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa. Cùng với quá trình hình thành và phát triển, trên địa bàn huyện hiện đang lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng như các công trình đình, chùa, lăng tẩm, miếu nghè, các lễ hội văn hóa dân gian, nghệ thuật hát ca trù, hát chèo…..

Theo kết quả rà soát thống kê trên địa bàn huyện hiện có 413 di tích, các di tích được phân loại như sau: đình có 119, chùa có 144, nghè có 22, đền có 18, nhà thờ đạo có 08, lăng mộ có 26, còn lại là nhà ở, điểm lưu niệm, miếu, giếng cổ, từ chỉ… Nhìn chung các di tích trên địa bàn huyện khá phong phú và đa dạng với nhiều loại hình. Các di tích được phân bổ rải rác trong 26 xã, thị trấn của huyện. Đến nay, huyện Hiệp Hòa có 116 di tích được Nhà nước xếp hạng (trong đó 18 di tích cấp quốc gia và 98 di tích cấp tỉnh). 

Các di tích đều thực hiện tốt Luật Di sản văn hóa đặc biệt là trong công tác tu bổ, tôn tạo di tích. Công tác thanh tra kiểm tra của Sở VHTT&DL, Ban quản lý di tích tỉnh và đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện được thực hiện thường xuyên, các di tích được tu bổ tôn tạo thực hiện tốt trình tự, thủ tục theo đúng quy định. Đội kiểm tra liên ngành 814 của huyện thường xuyên phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra và uốn nắn kịp thời các vi phạm trong phạm vi lễ hội, do đó các lễ hội đã được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, đúng Quy chế tổ chức lễ hội của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, song vẫn giữ gìn và phát huy được những nét truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương, đảm bảo được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân. Phần lễ được tổ chức trang trọng, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cao, các hiện tượng mê tín đã bị hạn chế.

Hải Yến- Phòng VH&TT

 

Related Articles

Leave a Comment