Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa năm 2022 phấn đấu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở 4 xã

Hiệp Hòa năm 2022 phấn đấu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở 4 xã

Đăng bởi BTV 3

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, Hiệp Hòa đặt ra mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới năm 2022, triển khai xây dựng 4 xã gồm các xã Thanh Vân, Đông Lỗ, Mai Trung, Đại Thành đạt chuẩn NTM nâng cao; triển khai 15 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 10 thôn đạt chuẩn NTM. Để mục tiêu này được thành hiện thực, huyện Hiệp Hòa đã chỉ đạo các xã chủ động vào cuộc, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng NTM, thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình điển hình, cách làm hay tại cơ sở để trao đổi vận dụng thực tế; nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành nhất là người đứng đầu tại cơ sở, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, cả hệ thông chính trị tham gia tích cực thực hiện chương trình. Xác định “Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, là nhiệm vụ thường xuyên và của cả hệ thống chính trị”. Ưu tiên bố trí nguồn lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về thôn, xã  NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Toàn huyện phấn đấu có thêm tối thiểu 3-5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh từ 3 sao trở lên. Đồng thời tiếp tục phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,0 – 1,2%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng/người/năm…

Trao đổi vấn đề này, ông Ngô Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Mai Trung có ý kiến, để hoàn thành mục tiêu đề ra, đề nghị UBND tỉnh quan tâm hoàn thiện khung chính sách thực hiện Chương trình xây dựng NTM đến năm 2025 ngay từ đầu năm, để tạo sự chủ động cho các xã. Ưu tiên bố trí nguồn lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về thôn, xã, huyện NTM, NTM nâng cao. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng nông thôn mới. Bảo tồn và phát huy sự đa dạng về văn hóa của các dân tộc.

Nghĩa trang Liệt sỹ xã Mai Trung nhìn từ trên cao

Triển khai các cơ chế, chính sách phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng NTM; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tích tụ ruộng đất hình thành vùng sản xuất tập trung; thực hiện hiệu quả các chính sách, đề án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, nâng cao thu nhập cho người dân tạo nội lực xây dựng NTM bền vững.

Chí Tuệ

 

Bài liên quan

Gửi bình luận