Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Hiệp Hòa khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị khóa XVII năm 2021

Hiệp Hòa khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị khóa XVII năm 2021

Đăng bởi Hương Giang

Sáng ngày 6-10,Trung tâm chính trị huyện Hiệp Hòa phối hợp với Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá XVII năm 2021 cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố, trưởng các ban, ngành, đoàn thể ở thôn và giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS….Trên địa bàn huyện.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Dương Trí Cao, Trưởng phòng LLCT-LSĐ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Tạ Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trịnh Quang Minh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy; đồng chí Đinh Văn Tuấn, HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy và 68 học viên tham gia lớp học.

Tiết mục văn nghệ

Đồng chí Trịnh Quang Minh, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc Trung tâm chính trị khai mạc

Theo kế hoạch, khóa học diễn ra trong thời gian 1 tháng, tại đây các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 18 nội dung chuyên đề cơ bản theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương như: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; công nghiệp hóa, nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc….

Ngoài ra, các học viên còn được trang bị kiến thức về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; thảo luận, nghiên cứu cập nhật những thông tin, tin tức thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, huyện thời gian gần đây và tham gia nghiên cứu thực tế để đủ điều kiện thi đánh giá kết quả khóa học.

Đồng chí Tạ Việt Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Tạ Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, việc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần thiết. Do đó đồng chí yêu cầu ban chỉ đạo lớp học cần thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ trong tổ chức và giảng dạy phù hợp, hiệu quả; các học viên cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập để nắm vững nội dung chương trình, những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Sau học tập, các học viên cần vận dụng tốt kiến thức vào thực tế lĩnh vực công tác chuyên môn và cuộc sống, chủ động tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các học viên thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang phòng chống dịch

Được biết, trong những năm qua, công tác giáo dục lý luận chính trị dành cho cán bộ, đảng viên luôn được Ban Thường vụ Huyện uỷ Hiệp Hòa quan tâm chỉ đạo sát sao; hàng năm BTV Huyện ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổ chức mở các lớp Sơ cấp và Trung cấp LLCT tại huyện, đồng thời cử cán bộ, đảng viên thuộc diện quy hoạch tham gia học tập các lớp cao cấp, cử nhân ở Trung ương và ở Tỉnh. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở và các phòng, ban, cơ quan của Huyện ủy, UBND huyện hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định. Đặc biệt huyện Hiệp Hòa là 1 trong 2 địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức mở được lớp Sơ cấp lý luận chính trị hàng năm cho cán bộ đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn. Qua đó góp phần chuẩn hóa, nâng cao trình độ lý luận chính trị và đạo đức cách mạng, năng lực công tác của người cán bộ để vận dụng thực hiện và hoàn thành có hiệu quả mọi công việc được giao. Đây cũng là điều kiện để cán bộ, đảng viên tiếp tục theo học các chương trình lý luận chính trị cao hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới hiện nay.

Vân Anh – Phương (Trung tâm Chính trị)

Bài liên quan

Gửi bình luận