Trang chủ Tin Tức Hiệp Hòa hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019-2024

Hiệp Hòa hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019-2024

Đăng bởi HiephoaNet

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-MTTQ-BTT ngày 05/9/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành công văn về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ các cấp huyện Hiệp Hòa, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp huyện  Hiệp Hòa nhiệm kỳ 2019 – 2024 triển khai bằng nhiều hình thức Văn bản, tập huấn, hội nghị đến cán bộ trong hệ thống mặt trận và các cơ quan, ban ngành của huyện. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chọn 1 đơn vị để chỉ đạo Đại hội điểm cấp xã tại xã Đoan Bái nhằm rút kinh nghiệm để chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn trong huyện tổ chức đại hội. Tính đến ngày 16/01/2019 Hiệp Hòa có 26/26 xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức xong Đại hội, nhiệm kỳ 2019-2024. Có thể khẳng định công tác nhân sự của các Ủy ban, Ban thường trực Ủy ban MTTQ khóa mới của các xã, thị trấn đều được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng dẫn của Trung ương, Ban tổ chức Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ủy ban MTTQ cấp trên và phù hợp với thực tế đội ngũ cán bộ của địa phương, đảm bảo ủy viên Ủy ban.

Ủy viên UB MTTQ xã Đức Thắng nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội

Việc tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp xã trong huyện nhiệm kỳ này không chỉ đơn thuần là tổng kết 5 năm công tác Mặt trận mà thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, ổn định an ninh chính trị, tăng cường quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Khánh Hòa

Bài liên quan