Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp Hoà Hiệp Hòa đổi mới

Hiệp Hòa đổi mới

Đăng bởi BTV 3

NÔNG THÔN MỚI

Hiệp Hòa  sơn thủy hữu tình

Mười chín tiêu chí mô hình triển khai

Khuôn viên ranh giới trong ngoài

Vườn cây hoa trái, cảnh hài hòa xanh

Thực phẩm nước hợp vệ sinh

Chuồng trại nhà ở, công trình cách xa

Chất thải xử lý hài hòa

Nghĩa trang quy hoạch nhà nhà noi theo

Vệ sinh đường xóm chiều chiều

Quy ước thôn xóm…những điều trọng tâm.

Xây dựng hợp tác toàn thôn

Tinh thần cởi mở tâm hồn mênh mang

Hiệp Hòa như sử sang trang

Niềm vui nhân rộng Bắc Giang mạnh giàu.

Hiephoanet.vn

 

Bài liên quan