Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Hiệp Hoà -Bắc Giang với phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

Hiệp Hoà -Bắc Giang với phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

Đăng bởi BT V2

Kết quả thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

Hiện nay, huyện Hiệp Hoà  đang chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 3.637người, kinh phí trên 6,6 tỷ đồng/tháng, cụ thể: 04 cán bộ tiền khởi nghĩa; 04 Bà mẹ VNAH; 01 anh hùng lao động; 911 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 562 bệnh binh; 03 người có công giúp đỡ cách mạng; 7 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt và tù đày; 876 người hoạt động kháng chiến và con của họ bị nhiễm chất độc hoá học; 1.060 người hưởng trợ cấp tuất; quân nhân xuất ngũ theo quyết định 142 và Quyết định số 62: 94 người; công an xuất ngũ theo quyết định số 53: 7 người…

Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, trong những năm qua Đảng bộ và Nhân dân huyện Hiệp Hoà đặt công tác “đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân. Đặc biệt, từ khi có Pháp lệnh danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Pháp lệnh Người có công với cách mạng, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng ở Hiệp Hoà đã trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Kết quả cụ thể như sau:

  1. Phong trào xây nhà tình nghĩa và quỹ đền ơn đáp nghĩa

Phong trào xây nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà ở cho các thương binh, bệnh binh, gia đình Liệt sỹ, người có công với cách mạng được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện đóng góp và ủng hộ. 5 năm qua, toàn huyện có 15 ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng và tu sửa với tổng kinh phí khoảng trên 1,2 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, toàn huyện có 221 hộ người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo Đề án được phê duyệt với số tiền là 7,58 tỷ đồng.

UBND huyện đã chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án cải tạo sửa chữa, xây nhà tình nghĩa cho hộ gia đình người có công đang ở nhà dột nát hoặc khó khăn về nhà ở báo cáo về Sở Xây dựng số liệu hộ gia đình có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đề nghị hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2021-2025. Đã vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện mỗi năm bình quân trên 300 triệu đồng (riêng năm 2022 số tiền ủng hộ được trên 420 triệu đồng; nếu tính cả ủng hộ của DN cho công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở thì kinh phí trên 700 triệu đồng). Hằng năm, từ nguồn kinh phí của huyện, các doanh nghiệp và quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa bình quân 3-5 nhà ở cho NCC, kinh phí trên 300 triệu đồng (riêng năm 2021 hỗ trợ sửa chữa 5 căn nhà kinh phí 270 triệu đồng, năm 2022, đã hỗ trợ ông La Văn Ngưỡng bị chất độc hoá học ở thôn Cẩm Xuyên 30 triệu đồng, ông Vũ Văn Bé là bệnh binh ở thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm 20 triệu đồng; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ 4 NCC xây dựng và sửa nhà ở, kinh phí trên 250 triệu đồng).

  1. Phong trào chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cha mẹ, vợ liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa, con liệt sĩ mồ côi, con thương binh nặng

Cuộc vận động “phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng”; phong trào “áo lụa tặng bà” nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống (4 mẹ) được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng; 39 thương binh và bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc, thăm hỏi của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các đơn vị làm công tác xã hội; tất cả các con liệt sĩ, con thương binh nặng, con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn đều được các đoàn thể các cấp thăm hỏi, giúp đỡ.

Năm 2021, trong lúc đại dịch Covid-19 bùng phát, UBND huyện cấp 7,05 tấn gạo hỗ trợ cho 282 hộ gia đình người có công trên địa bàn huyện. Tháng 3 năm 2022, Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup tặng quà cho 39 thương binh, bệnh binh nặng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên trên địa bàn của huyện (15 triệu đồng/1 suất quà tặng bằng tiền mặt), với tổng số tiền là 585 triệu đồng; tặng mỗi mẹ VNAH 5 triệu đồng.

  1. Phong trào xã, thị trấn làm tốt công tác Thương binh-Liệt sĩ và Người có công

Cùng với các chính sách ưu đãi của Nhà nước, phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và Người có công không ngừng được đẩy mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Công tác đền ơn đáp nghĩa huy động được sức mạnh toàn xã hội tham gia. Phong trào được các cấp uỷ đảng chỉ đạo chặt chẽ, chính quyền địa phương tổ chức với nhiều hình thức phong phú, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo ra cơ sở vững chắc để thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Đến nay, toàn huyện có 25/25 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công; hàng ngàn người và gia đình đạt danh hiệu người công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu, nhiều tấm gương thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu trong phong trào lao động sản xuất phát triển kinh tế và tham gia xây dựng chính quyền cơ sở mạnh. Đặc biệt quan tâm nâng cao mức sống cho các gia đình chính sách, từ năm 2019 cho đến nay, toàn huyện đã không để phát sinh hộ nghèo người có công mới, góp phần duy trì, giữ vững 100% xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và người có công với cách mạng.

  1. Công tác thực hiện chế độ chính sách trợ cấp ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Thực hiện các Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư và văn bản hướng dẫn của các bộ, ban, ngành về ưu đãi người có công với cách mạng, huyện Hiệp Hoà luôn kịp thời triển khai, thực hiện các chế độ, chính sách mới theo quy định.

Từ năm 2012 đến nay, 100% thủ tục hành chính về lĩnh vực người có công được tiếp nhận và giải quyết triệt để; Ngành Lao động-TB&XH chủ trì, phối hợp với Ngành Quân đội và các địa phương tập trung cao trong việc xử lý triệt để, dứt điểm đối với 08 trường hợp chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nhưng chưa được cấp có thẩm quyền công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Kết quả: 04 trường hợp đã được giải quyết; 04 trường hợp đã chuyển đến Quân khu 1, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động-TB&XH đề nghị thẩm định hồ sơ, giải quyết theo quy định.

Ngành Lao động-TB&XH đã phối hợp với Ngành Bưu điện tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng, trợ cấp một lần cho người có công và thân nhân người có công; thực hiện luân chuyển hồ sơ người có công từ cấp xã đến cấp tỉnh và ngược lại. Thực hiện tốt Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Quy định hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn huyện.

  1. Tìm kiếm, quy tập, xác định thông tin mộ liệt sĩ

Tổng số liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện là: 108, trong đó: Số mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập là: 45; số liệt sĩ đã xác minh nhưng chưa rõ thông tin quy tập là: 63. Đã nắm được 281 liệt sĩ thuộc đơn vị, địa phương quản lý, xác định được số liệt sĩ đã quy tập vào nghĩa trang là 166; số liệt sĩ chưa quy tập là 115. (Trong đó: liệt sĩ thời kỳ chống Pháp là 265, liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ là 10; liệt sĩ thời kỳ BVTQ là 6).

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Mai Trung

Hiện nay, huyện Hiệp Hoà có 27 công trình ghi công liệt sĩ với tổng diện tích đất khoảng 50.400 m2; trong đó: 01 Đài tưởng niệm liệt sĩ; 26 nghĩa trang liệt sĩ. Tổng số mộ trong nghĩa trang liệt sĩ là: 2.763 mộ.

Trong 05 năm qua (2017-2022), toàn huyện đã đóng góp công sức xây dựng và sửa chữa 11 nghĩa trang cấp xã; sửa chữa nâng cấp trên 1.500 mộ liệt sĩ. Với tổng kinh phí xây mới và sửa chữa trên 15 tỷ đồng.

Ảnh đầu trang: Các Cựu chiến binh dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ – Khu trung tâm Tượng đài huyện

HG tổng hợp

Bài liên quan