Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa triển khai tổ chức Ngày pháp luật

Hiệp Hòa triển khai tổ chức Ngày pháp luật

by HiephoaNet

Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; UBND huyện Hiệp Hòa đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2015 tập trung trong thời gian 2 tháng từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/11/2015, trong đó cao điểm từ ngày 2/11 đến ngày 9/11. Với chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”; tổ chức Ngày pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; nâng cao hiểu biết về nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013; Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc triển khai thi hành Hiến pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh- quốc phòng, góp phần tích cực khẳng định những thành quả 70 năm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, Pháp luật dân chủ nhân dân; Tăng cường đồng thuận xã hội, niềm tin và đóng góp của nhân dân vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổ chức ngày pháp luật giúp phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; lên án, phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn xã hội.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

 

Related Articles

Leave a Comment