Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: Triển khai công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Hiệp Hòa: Triển khai công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

by HiephoaNet

Chiều ngày 4-2, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đến đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện do đồng chí Mai Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị(ảnh dưới)

Hội nghị đã được nghe quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh và địa phương về lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử, công tác nhân sự, hướng dẫn hội nghị cử tri và hiệp thương.

Theo kế hoạch, việc triển khai tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện gồm 3 bước. Bước 1 diễn ra từ ngày 15-1 đến ngày 31-3-2016 gồm các nội dung: Tiến hành công tác chuẩn bị; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai. Bước 2 diễn ra từ ngày 01-4 đến 08- 5- 2016, gồm các nội dung: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử còn lại; lập và niêm yết danh sách cử tri; tiếp tục hoàn chỉnh công tác chuẩn bị. Bước 3 diễn ra từ ngày 9-5 đến ngày 22-6-2016, gồm các nội dung: Tổ chức ngày bầu cử; báo cáo kết quả và tổng kết bầu cử.

Về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã phải bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử là phụ nữ; tỷ lệ người ngoài Đảng không dưới 10%, người dưới 35 tuổi không dưới 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở từng cấp; phấn đấu có ít nhất 30% đại biểu HĐND tái cử.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoa (ảnh trên), Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện yêu cầu các đồng chí thành viên UBBC các cấp, lãnh đạo chủ chốt của các địa phương và các ban, ngành, cơ quan chức năng bám sát các văn bản, Chỉ thị, Kế hoạch chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, bảo đảm tiến độ.

Mai Anh

 

Related Articles

Leave a Comment