Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

Hiệp Hòa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

by HiephoaNet

Huyện uỷ- UBND huyện Hiệp Hòa vừa tổng kết công tác xây dựng Đảng; đánh giá xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016. 

Đồng chí Mai Sơn- tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy chủ trì hội nghi (ảnhr trên). Đến dự có đồng chí Vũ Chí Kỳ, PBTTT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BTV huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí HUV, Bí thư chi cơ quan trực thuộc HU; thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; Bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hoa phát biểu.

Năm 2015, Huyện ủy Hiệp Hòa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt; kịp thời có những chủ trương, giải pháp linh hoạt trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế – xã hội. Nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ, Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc hoàn thành xây dựng Chương trình công tác toàn khóa, Quy chế làm việc của cấp ủy và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong năm, Đảng bộ huyện đã chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt: công tác tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và công tác nội chính. HĐND, UBND huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên. MTTQ, các đoàn thể bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, động viên hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Năm 2015, việc thực hiện đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu trong thi hành công vụ đã tạo sự chuyển biến tích cực. Việc đăng ký 5 nhiệm vụ trọng tâm riêng của người đứng đầu được thực hiện nghiêm túc. Qua đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu có 100% thủ trưởng cơ quan, 80% thủ trưởng đơn vị sự nghiệp và gần 70% Chủ tịch UBND xã, thị trấn xếp loại xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ; chỉ có 1/26 Chủ tịch UBND xã xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.  

Năm 2016, Đảng bộ huyện đề ra phương hướng chung là: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể quần chúng. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân…

Nhân dịp này, Huyện ủy Hiệp Hòa đã trao giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015, 9 chi bộ dưới cơ sở đạt TSVM 5 năm; 20 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm. Cùng đó, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; 14 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen cho 1 cá nhân là lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác; Bằng khen cho 7 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015; UBND huyện tặng giấy khen cho 29 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 33 chiến sỹ thi đua; 12 tập thể, 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

 

Related Articles

Leave a Comment