Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa sơ kết bước 2 công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Hiệp Hòa sơ kết bước 2 công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

by HiephoaNet

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các bước quy trình chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời triển khai nhiệm vụ các bước tiếp theo của quy trình bầu cử để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn huyện, Ủy ban bầu cử huyện Hiệp Hòa vừa hội nghị sơ kết bước hai công tác bầu cử.

Đến dự có đồng chí Vũ Chí Kỳ, Phó BT TT Huyện ủy, CTHĐND huyện; cùng các đồng chí trong BCĐ bầu cử huyện, Thành viên ủy ban bầu cử huyện, các trưởng tiểu ban, thành viên tổ công tác 699, trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch UBBC, thư ký UBBC các xã, thị trấn. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, CTUBND huyện, CT UBBC huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo sơ kết, đến nay Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hiệp thương lần thứ ba thống nhất lập danh sách chính thức 67 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Trong đó tỉ lệ nữ chiếm 37,3%, tỉ lệ người ứng cử trẻ chiếm 23,9%, tỉ lệ Đại biểu hội đồng nhân dân huyện tái cử 19,4%, ti lệ người ngoài Đảng chiếm 17,9%. Cấp xã, thị trấn đã công bố danh sách chính thức 1.245 người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn ở 233 đơn vị bầu cử, để bầu 731 đại biểu HĐND cấp xã. Các mặt công tác khác liên quan đến bầu cử như chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác thông tin tuyên truyền việc đảm bảo an ninh trật tự cũng được thực hiện tốt theo luật định.

Ngay sau hội nghị này, ủy ban bầu cử các cấp trong huyện Hiệp Hòa tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo của quy trình bầu cử theo luật định. Trong đó tập trung kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và việc thi hành các quy định về công tác bầu cử; tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa- thể thao trong ngày bầu cử, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, để cử tri phấn khởi đi bỏ phiếu bầu ra đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân…..

Huyện Hiệp Hòa phấn đấu thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân huyện các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả cao nhất đúng theo Luật định.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Related Articles

Leave a Comment