Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QU TW của Quân ủy Trung ương

Hiệp Hòa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QU TW của Quân ủy Trung ương

by HiephoaNet

Chiều ngày 13/4, Đảng ủy quân sự huyện Hiệp Hòa đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QU TW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và rút kinh nghiệm tháng đầu ra quân huấn luyện năm 2016.

Dự hội nghị có Đại tá Lương Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí đại diện Ban tuyên huấn, Ban Phòng không, Phòng Tham mưu, Phòng chính trị Bộ CHQS tỉnh. Ở huyện có các đồng chí thủ trưởng BCHQS huyện, các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên cơ cơ quan BCHQS huyện, các đồng chí Bí thư ĐU- Chính trị viên BCHQS, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó BCHQS 26 xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáoo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và báo cáo kết quả huấn luyện tháng đầu ra quân huấn luyện năm 2016. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị. Vì vậy chất lượng giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang huyện có sự tiến bộ và phát triển mới, cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; nhận thức của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong đó có lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ngày càng được nâng lên. Hệ thống pháp luật, điều lệnh, điều lệ và các văn bản về chấp hành kỷ luật, pháp luật trong quân đội, đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên ngày càng hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triển của Quân đội và hoạt động quốc phòng quân sự địa phương; đội ngũ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện luôn tự giác nêu cao tinh thần trách nhiệm học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ hiểu biết và đề cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Quân sự huyện cũng thẳng thắng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong 5 năm qua, như: một số cán bộ giảng dạy chính trị phương pháp sự phạm còn hạn chế, việc gắn giữa lý thuyết với thực tiễn tại địa phương liên hệ chưa sát. Việc kết hợp hoạt động giáo dục với công tác tư tưởng, giáo dục chính trị với phổ biến tuyên tuyền giáo dục pháp luật, gắn với phong trào thi đua và các cuộc vận động chưa thường xuyên…

Mai Anh

Related Articles

Leave a Comment