Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: năm 2016 phấn đấu cấp lần đầu, cấp đổi 7.000 giấy chứng nhận QSD đất

Hiệp Hòa: năm 2016 phấn đấu cấp lần đầu, cấp đổi 7.000 giấy chứng nhận QSD đất

by HiephoaNet

Nhằm phấn đấu cấp lần đầu cho cơ bản các thửa đất trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quản lý, sử dụng và thiết lập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý đất đai và lập hồ sơ địa chính; UBND huyện Hiệp Hòa vừa ban hành kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2016.

Theo đó, huyện tiến hành thống kê, rà soát các thửa đất chưa được cấp lần đầu và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng; Hướng dẫn lập, xét duyệt và cấp giấy CNQD đất lần đầu và cấp đổi; hướng dẫn công dân đăng ký quyền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013 để phục vụ công tác quản lý đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy CNQS đất; đẩy nhanh tiến độ in, trao giấy CNQSD đất cho công dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, đặc biệt đối với công tác cấp đổi giấy CNQSD đất sau dồn điền đổi thửa. Năm 2016, Sở tài nguyên và môi trường giao cấp giấy CNQSD đất lần đầu 1.000 giấy, UBND huyện xây dựng kế hoạch giao các các xã, thị trấn thực hiện 1.000 giấy; Sở tài nguyên và môi trường giao 5.000 giấy cấp đổi và UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện 6.000 giấy; trong đó tập trung thực hiện đối với diện tích đất nông nghiệp đã dồn điền đổi thửa, góp phần thực hiện hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa trên toàn huyện. 

Phương Nhung-  Đài TT Hiệp Hòa

 

Related Articles

Leave a Comment