Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa huy động hơn 350 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Hiệp Hòa huy động hơn 350 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

by HiephoaNet

Trong 5 năm qua, huyện Hiệp Hòa đã huy động hơn 350 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó, ngân sách Nhà nước: 194,9 tỷ đồng; huy động của các tổ chức, doanh nghiệp 16,2 tỷ đồng và huy động nhân dân đóng góp 139 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND huyện Hiệp Hòa còn có cơ chế dành toàn bộ nguồn kinh phí chuyển mục đích sử dụng đất phần của huyện để đầu tư cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới và các thôn thực hiện dồn điền đổi thửa.

Cũng trong thời gian qua, người dân Hiệp Hòa đã tình nguyện hiến 190.000 m2 đất, phá 23.900 m2 tường rào, ủng hộ 21.200 ngày công. Riêng các hộ dân của 5 xã điểm đã tình nguyện hiến trên 27.000 m2 đất, tháo dỡ hơn 9.400 m2 tường rào, 15.400 ngày công lao động. Từ nguồn vốn huy động và sự ủng hộ của người dân, sau 5 năm huyện Hiệp Hòa đã có hai xã Đoan Bái, Hoàng An được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã Hoàng Lương cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM đang đề nghị tỉnh thẩm định để công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đến nay, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của các xã trên địa bàn huyện đạt 13 tiêu chí. Riêng 5 xã điểm đạt bình quân 17,6 tiêu chí. Thời gian tới huyện Hiệp Hòa phấn đấu đưa xã Xuân Cẩm về đích năm 2015; các xã Danh Thắng, Thái Sơn, Hùng Sơn, Quang Minh về đích năm 2016 và đến năm 2020 có 12/26 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại mỗi xã phấn đấu hoàn thành thêm ít nhất 1 tiêu chí/năm. 

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

 

Related Articles

Leave a Comment