Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 99 đảng viên mới

Hiệp Hòa: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 99 đảng viên mới

by HiephoaNet

Sáng 5/8, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hiệp Hòa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận đảng viên mới cho 99 đảng viên dự bị thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Hiệp Hòa. 

Sau thời gian 7 ngày, 99 đảng viên dự bị được nghiên cứu, học tập một số chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng ta; chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy dân chủ XHCN và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Đường lối chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, về phát triển giáo dục- đào tạo, khoa học công nghệ, về tăng cường quốc phòng an ninh, về xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… 

Kết thúc lớp học, các đảng viên đã nghiêm túc viết bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập. 

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

 

Related Articles

Leave a Comment