Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: 98% hồ sơ được giải quyết và trả đúng hẹn

Hiệp Hòa: 98% hồ sơ được giải quyết và trả đúng hẹn

by HiephoaNet

Nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, hợp lòng dân, đến nay, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hiệp Hòa đã thực hiện cơ chế 1 cửa liên thông 2 cấp giữa xã và huyện. Theo đó Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện được kiện toàn với 100% công chức có năng lực và kinh nghiệm. Trong quý 1 năm 2016, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1.340 hồ sơ, trong đó 98% hồ sơ được giải quyết và trả công dân đúng hẹn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn tiếp nhận hơn 10.400 hồ sơ, trong đó 98,7% hồ sơ đã được giải quyết và trả đúng hẹn 98,7%.

Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện một cuwrar điện tử hiện đại liên thông 3 cấp; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của UBND huyện đang được thực hiện hiệu quả, việc gửi và nhận văn bản qua đường thư điện tử đã đi vào nề nếp; Hệ thống chữ ký số được thực hiện tại 46 cơ quan trong huyện.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

 

Related Articles

Leave a Comment